• Tartalom

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2021.12.05.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Gazdaságfejlesztési Magántőkealap

a) Beruházásfejlesztési Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 50 000 000 000 Ft (ötvenmilliárd forint) névértékű HU0000728951 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított,

b) Gazdaságújraindítási Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 36 000 000 000 Ft (harminchatmilliárd forint) névértékű HU0000728969 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított, valamint

c) Telekommunikációs Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 64 000 000 000 Ft (hatvannégymilliárd forint) névértékű HU0000728977 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított

állami tulajdonban álló zártvégű befektetési jegyei feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására 2022. december 31-ig a Pénzügyminisztériumot jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §2

1

A rendeletet a 7/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 15. napjával.

2

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére