• Tartalom

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló program keretében megvalósuló,

a) Népligeti Sportközpont beruházás I. ütem (Budapest X. kerület, 38442/16 helyrajzi számú ingatlanon sportlétesítmények felújítása és fejlesztése),

b) Népligeti Sportközpont beruházás II. ütem (Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú ingatlanokon sportlétesítmények felújítása és fejlesztése)

(a továbbiakban együtt: Beruházás) építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

2. §2 Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Beruházás végrehajtása során ellátja

a) a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

b) a Beruházással kapcsolatos műszaki ellenőrzést, valamint

c) a Beruházással kapcsolatos járulékos közbeszerzési feladatokat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § záró szövegrésze az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § nyitó szövegrésze az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére