• Tartalom

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet

a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

2022.07.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból,

b) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból,

c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból,

d) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból,

e) a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból,

f) az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból, valamint

g) a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból

nyújtott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások felhasználására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. átlagos éves utasforgalom: a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi év folyamán érkező és távozó utasforgalom átlaga,

2. földi kiszolgálás: a repülőtereken a repülőtér-használóknak nyújtott, a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EK tanácsi irányelv mellékletében meghatározott szolgáltatások,

3. központosított földi kiszolgálási infrastruktúra: a repülőtér-üzembentartó által üzemeltetett és díjfizetés ellenében a repülőtéren földi kiszolgálást végző különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátott infrastruktúra, kivéve a földi kiszolgálást végző szolgáltatók tulajdonában lévő vagy azok által üzemeltetett berendezéseket,

4. légitársaság: a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján valamely tagállam vagy az európai közös légtér tagja által kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkező légitársaság,

5. nem repüléstechnikai tevékenységek: a légitársaságoknak vagy a repülőtér egyéb használóinak nyújtott kereskedelmi szolgáltatások, így különösen az utasoknak, szállítmányozóknak vagy egyéb szolgáltatóknak nyújtott kiegészítő szolgáltatások, irodák és boltok bérlete, gépjárműparkolók és szállodák,

6. regionális repülőtér: olyan repülőtér, amelynek átlagos éves utasforgalma legfeljebb hárommillió fő,

7. repülőtér: légitársaságok számára nyújtott repülőtéri szolgáltatásokat felölelő gazdasági tevékenységet végző jogalany vagy jogalanyok csoportja,

8. repülőtéri infrastruktúra: a repülőtéri szolgáltatások nyújtása érdekében a repülőtér által a légitársaságok és a különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátott infrastruktúra és felszerelés, beleértve a kifutópályákat, a terminálokat, a forgalmi előtereket, a gurulópályákat, a központosított földi kiszolgáló infrastruktúrát és bármely más berendezést, amely közvetlen támogatást nyújt a repülőtéri szolgáltatásokhoz, kivéve azt az infrastruktúrát és felszerelést, amely elsődlegesen a nem repüléstechnikai tevékenységek céljára szükséges,

9. repülőtéri szolgáltatások: a repülőtér vagy leányvállalatai által a légitársaságoknak nyújtott szolgáltatások közül a repülőgép kezelése a leszállás és a felszállás között, az utasok és a rakomány kezelése annak érdekében, hogy a légitársaságok légi szállítási szolgáltatásokat nyújtsanak, a földi kiszolgálás és a központosított földi kiszolgálási infrastruktúra biztosítása.

3. Az egyes programokhoz rendelt állami támogatási kategóriák

3. § Ha a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. regionális beruházási támogatásként,

2. a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatásként,

3. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,

4. kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,

5. kockázatfinanszírozási támogatásként,

6. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,

7. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

8. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

9. innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,

10. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,

11. eljárási és szervezési innováció támogatásaként,

12. képzési támogatásként,

13. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

14. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

15. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatásként,

16. hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként,

17. jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,

18. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

19. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,

20. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,

21. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

22. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

23. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,

24. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,

25. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

26. regionális repülőterekre irányuló támogatásként,

27. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

28. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

29. koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásként,

30. koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatásként,

31. csekély összegű támogatásként,

32. átmeneti támogatásként,

33. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,

34. energetikai célú infrastruktúrára irányuló beruházási támogatásként,

35. környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,

36. mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásként,

37. elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásként,

38. mezőgazdasági csekély összegű támogatásként,

39. regionális városfejlesztési támogatásként,

40. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként

41.1 kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként

42.2 válságtámogatásként

nyújtható.

4. § Ha a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. regionális beruházási támogatásként,

2. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatásként,

3. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,

4. kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,

5. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,

6. képzési támogatásként,

7. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

8. hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként,

9. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

10. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,

11. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,

12. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

13. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

14. hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,

15. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

16. környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,

17. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

18. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,

19. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,

20. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

21. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

22. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

23. csekély összegű támogatásként,

24. átmeneti támogatásként,

25. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

26. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

27. innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,

28. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,

29. mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásként,

30. elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásként,

31. mezőgazdasági csekély összegű támogatásként,

32. regionális városfejlesztési támogatásként,

33. személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

34. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

35. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatásként

36.3 kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként

37.4 válságtámogatásként

nyújtható.

5. § Ha az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,

2. képzési támogatásként,

3. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

4. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,

5. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatásként,

6. hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként,

7. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

8. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

9. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

10. csekély összegű támogatásként,

11. átmeneti támogatásként,

12. regionális beruházási támogatásként,

13. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatásként,

14. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,

15. kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,

16. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

17. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

18. eljárási és szervezési innováció támogatásaként

19.5 válságtámogatásként

nyújtható.

6. § Ha a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. regionális beruházási támogatásként,

2. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatásként,

3. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,

4. uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatásként,

5. jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,

6. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

7. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,

8. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,

9. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

10. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

11. hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,

12. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

13. környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,

14. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

15. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

16. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

17. csekély összegű támogatásként,

18. átmeneti támogatásként,

19. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

20. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

21. innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,

22. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,

23. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,

24. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként

25.6 válságtámogatásként

nyújtható.

7. § Ha a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

2. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

3. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

4. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

5. innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,

6. eljárási és szervezési innováció támogatásaként,

7. képzési támogatásként,

8. jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,

9. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,

10. épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,

11. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,

12. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

13. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,

14. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,

15. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,

16. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

17. koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásként,

18. koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatásként,

19. hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,

20. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,

21. környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,

22. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,

23. regionális beruházási támogatásként,

24. uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatásként,

25. jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,

26. belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

27. személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

28. tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatásként,

29. tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,

30. erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatásként,

31. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatásként,

32. erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatásként,

33. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,

34. kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként,

35.7

36. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,

37. természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatásként,

38. Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatásként,

39. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatásként,

40. erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,

41. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

42. csekély összegű támogatásként,

43. átmeneti támogatásként

44.8 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként

45.9 válságtámogatásként

nyújtható.

8. § Ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

2. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

3. belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,

4. közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

5. csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,

6. személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,

7. csekély összegű támogatásként,

8. átmeneti támogatásként

9.10 kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként

10.11 válságtámogatásként

nyújtható.

9. § Ha a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás

1. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,

2. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,

3. eljárási és szervezési innováció támogatásaként,

4. csekély összegű támogatásként,

5. átmeneti támogatásként

6.12 válságtámogatásként

nyújtható.

4. Az egyes állami támogatási kategóriák szabályai

10. § (1) Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint

1. regionális beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 11. alcíme,

2. regionális városfejlesztési támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 11/A. alcíme,

3. a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 12. alcíme,

4. kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 13. alcíme,

5. kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. alcíme,

6.13

7. kockázatfinanszírozási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme,

8. induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17. alcíme,

9. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. alcíme,

10. kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 20. alcíme,

11. innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. alcíme,

12. kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 22. alcíme,

13. eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. alcíme,

14. képzési támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25. alcíme,

15. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. alcíme,

16. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. alcíme,

17. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 28. alcíme,

18. hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. alcíme,

19. uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 30. alcíme,

19a.14 kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 30/A. alcíme,

20. jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 31. alcíme,

21. energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 32. alcíme,

22. épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 33. alcíme,

23. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 34. alcíme,

24. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 35. alcíme,

25. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 36. alcíme,

26. energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 37. alcíme,

27. hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 38. alcíme,

28. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 39. alcíme,

29. környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 40. alcíme,

30. természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41. alcíme,

31. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. alcíme,

32. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 43. alcíme,

33. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 44. alcíme,

34. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 45. alcíme,

35. belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 45/A. alcíme,

36. csekély összegű támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 46. alcíme,

37. csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 47. alcíme,

38. közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 48. alcíme,

39. mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 48/A. alcíme,

40. személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 49. alcíme,

41. mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 50. alcíme,

42. mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 51. alcíme,

43. tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 52. alcíme,

44. tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 53. alcíme,

45. mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 54. alcíme,

46. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 55. alcíme,

47. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 56. alcíme,

48. erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 57. alcíme,

49. erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 58. alcíme,

50. Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 59. alcíme,

51. erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 60. alcíme,

52. erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 61. alcíme,

53. erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 62. alcíme,

54. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 63. alcíme,

55. erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. alcíme,

56. mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 65. alcíme,

57. induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 66. alcíme,

58. elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 67. alcíme,

59. vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. alcíme,

60. vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 69. alcíme

szerint nyújtható.

(2) Átmeneti támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme szerint nyújtható.

(3) A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/B. alcíme szerint nyújtható.

(4) A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/C. alcíme szerint nyújtható.

(5)15 Válságtámogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme szerint nyújtható.

5. A regionális repülőterekre irányuló támogatás

11. § (1) Regionális repülőterekre irányuló támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási és működési támogatásként nyújtható.

(2) A támogatásban részesülő repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Ha a kapacitás nem elegendő valamennyi felhasználó kiszolgálására, a rendelkezésre álló kapacitást releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell elosztani.

(3) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

(4) Nem nyújtható támogatás azoknak a repülőtereknek, amelyeknek az átlagos éves teherforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a kétszázezer tonnát. A támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatás odaítélésekor a kedvezményezett által bemutatott és a támogatást nyújtó által elfogadott megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás nem eredményezi a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben a repülőtér átlagos éves teherforgalmának kétszázezer tonna fölé emelkedését.

12. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatott beruházás mértéke nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.

(2) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől száz kilométeren belül elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon vagy vonaton hatvan percen belül megközelíthető repülőtérnek.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azokra a repülőterekre, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a kétszázezer főt, ha a beruházási támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma a kedvezményezett által bemutatott és a támogatást nyújtó által elfogadott megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthetően nem emelkedik kétszázezer fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben.

(4) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az átlagos éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a hárommillió főt. Beruházási támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatás odaítélésekor a kedvezményezett által bemutatott és a támogatást nyújtó által elfogadott megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogy a beruházási támogatás a tényleges odaítélését követő két pénzügyi évben nem okozza a repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé emelkedését.

(5) A beruházási támogatás elszámolható költségei a repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházási költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

(6) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségét. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(7) A beruházási támogatás összege a (6) bekezdés szerinti felső korláton túl nem haladhatja meg

a) az elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetén, amelyeknek átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult, vagy

b) az elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetén, amelyeknek az átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.

(8) A (3) bekezdés szerinti repülőtér fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatást nyújtó választása szerint a (6) bekezdés szerinti maximális támogatási összegig vagy a (7) bekezdés b) pontja szerinti maximális támogatási intenzitásig nyújtható.

13. § (1) Nem nyújtható működési támogatás olyan regionális repülőtérnek, amelynek átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a kétszázezer főt.

(2) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási időszak során keletkezett működési veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos kifizetések formájában – amely esetén a kifizetések összege a támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető – vagy a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

(3) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári évre vonatkozóan, amely során a repülőtér átlagos éves utasforgalma meghaladja a kétszázezer főt.

(4) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketingjellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.

14. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege meghaladja az ezen alcímben meghatározott felső határt.

(3)16 A támogatás nem nyújtható az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve, ha a kedvezményezett 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(4) A támogatás 2024. június 30-ig nyújtható.

(5) A támogatás nem nyújtható a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a), b) és h) pontja szerinti tevékenységhez.

5/A. 17 A 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás

14/A. § (1) Beruházási támogatás nyújtható 4G és 5G passzív mobilhálózati infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás).

(2) A támogatás elszámolható költsége az (1) bekezdés szerinti mobilhálózatok kiépítésének, irányításának és üzemeltetésének bármely költsége lehet. A támogatott beruházásnak a hálózat aktív elemeinek korszerűsítésén túlmutató, a passzív infrastruktúrára irányuló jelentős beruházást kell tartalmaznia.

(3) A beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a 14/D. § (1)–(2) bekezdése szerinti esetben versenypályázat alapján kell megállapítani.

(4) Ha a támogatás odaítélése a 14/D. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget, amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

14/B. § (1) 5G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, vagy legfeljebb 3G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül állami támogatás nélkül nem épül ki 4G vagy 5G mobilhálózat.

(2) 4G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, vagy legfeljebb 2G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, hogy a tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül nem épül ki 3G, 4G vagy 5G mobilhálózat.

(3) A támogatásnak minőségi ugrást kell eredményeznie a már létező, valamint a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózatokhoz képest.

(4) A minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást valósítanak meg a mobilhálózatban, és a támogatott infrastruktúra jelentős, új képességeket vezet be a piac számára a mobilszolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.

14/C. § (1) A 14/B. §-ban foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján kell ellenőrizni.

(2) A feltérképezés során azonosítani kell a támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető mobilhálózatokat. A feltérképezést maximum 100×100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.

(3) A feltérképezést követően a támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles lefolytatni, melynek keretében közzéteszi az interneten a tervezett intézkedés és a feltérképezés részletes adatait.

(4) Az adatok és a tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30 napig zajló konzultáció keretében az érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az intézkedés tervezetét és a feltérképezés eredményét, továbbá jelezhetik a célterületen már létező vagy a 14/B. § szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.

14/D. § (1) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján köteles dönteni.

(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, hogy hasonló minőségi feltételek esetén a támogatást a legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak kell odaítélni.

(3) A 4G és 5G frekvenciahasználati jog feltételeiből eredő lefedettségi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor a támogatásból kiépített mobilhálózat figyelmen kívül hagyandó.

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy a hatóság közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja szerinti szervezetének, azzal, hogy a kedvezményezett a támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(5) A (4) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a technológiasemlegesség követelménye betartásával lehet.

14/E. § (1) A hálózat mindenkori üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.

(2) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét éven keresztül köteles biztosítani. Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.

(3) A nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében beállt változás.

(4) Ha a támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy nagykereskedelmi hozzáférési igény esetén legalább a piacon már működő valamennyi mobilhálózat-üzemeltető számára elengedő hely álljon rendelkezésre.

14/F. § (1) A nagykereskedelmi hozzáférés díját az üzemeltető Magyarország vagy az Európai Unió összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi árak átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a nemzeti hatóság által az érintett piacok és szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.

(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.

(3) A nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a nemzeti szabályozó hatósághoz lehet fordulni.

14/G. § A 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén a támogatást nyújtó a kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.

14/H. § (1) A támogatásból kiépített 4G vagy 5G mobilhálózat vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési szolgáltatás nyújtására olyan területek használható, ahol nincs olyan már meglévő vagy a tervezett támogatási intézkedés közzétételének időpontjától számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább

a) 30 Mbps vagy

b) 100 Mbps

letöltési sebességet biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás feltétele, hogy a 14/C. § szerinti feltérképezés és nyilvános konzultáció során figyelembe vették a meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes széles sávú hálózatokat is, és a támogatott vezeték nélküli állandó helyű 4G vagy 5G hozzáférési megoldás

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legalább 30 Mbps letöltési sebességet,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legalább 300 Mbps letöltési és 100 Mbps feltöltési sebességet,

és az érintett területeken már létező vagy tervezett vezetékes hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet képes biztosítani.

14/I. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha bármely támogatott projekt összköltsége meghaladja a 100 millió eurót, vagy pénzügyi eszköz formájában odaítélt támogatás esetében a kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke bármely projekt esetén meghaladja a 150 millió eurót.

(3) A támogatás nem nyújtható az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve, ha a kedvezményezett 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(4) A támogatás 2024. június 30-ig nyújtható.

(5) A támogatás nem nyújtható a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a), b) és h) pontja szerinti tevékenységhez.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet

a)18 3. § 1–26., 33–35. és 39–41. pontja, 4. § 1–20., 25–28., 32. és 34–36. pontja, 5. § 1–7. és 12–18. pontja, 6. § 1–14. és 19–24. pontja, 7. § 1., 3–16., 19–26., 33–37. és 44. pontja, 8. § 1–4. és 9. pontja, 9. § 1–3. pontja, 10. § (1) bekezdés 1–35. pontja és 5–5/A. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

b) 3. § 31. pontja, 4. § 23. pontja, 5. § 10. pontja, 6. § 17. pontja, 7. § 42. pontja, 8. § 7. pontja, 9. § 4. pontja és 10. § (1) bekezdés 36. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

c) 3. § 28. pontja, 4. § 22. pontja, 5. § 9. pontja, 6. § 16. pontja, 7. § 41. pontja, 8. § 5. pontja és 10. § (1) bekezdés 37. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet,

d) 3. § 27. pontja, 4. § 21. pontja, 5. § 8. pontja, 6. § 15. pontja, 7. § 2. pontja, 8. § 4. pontja és 10. § (1) bekezdés 38. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

e) 4. § 33. pontja, 7. § 27. pontja, 8. § 6. pontja és 10. § (1) bekezdés 40. pontja a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) 3. § 36. és 37. pontja, 4. § 29. és 30. pontja, 7. § 28–32., 38. és 39. pontja és 10. § (1) bekezdés 42–60. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet,

g) 3. § 38. pontja, 4. § 31. pontja és 10. § (1) bekezdés 41. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

h) 3. § 32. pontja, 4. § 24. pontja, 5. § 11. pontja, 6. § 18. pontja, 7. § 17., 18. és 43. pontja, 8. § 8. pontja, 9. § 5. pontja és 10. § (2)–(4) bekezdése az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény

i)19 3. § 42. pontja, 4. § 37. pontja, 5. § 19. pontja, 6. § 25. pontja, 7. § 45. pontja, 8. § 10. pontja, 9. § 6. pontja és 10. § (5) bekezdése az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A 3. § 41. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be.

2

A 3. § 42. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

3

A 4. § 36. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

4

A 4. § 37. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

5

Az 5. § 19. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

6

A 6. § 25. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

7

A 7. § 35. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 43. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. § 44. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be.

9

A 7. § 45. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

10

A 8. § 9. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be.

11

A 8. § 10. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

12

A 9. § 6. pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

13

A 10. § (1) bekezdés 6. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 43. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10. § (1) bekezdés 19a. pontját a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 39. §-a iktatta be.

15

A 10. § (5) bekezdését a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

16

A 14. § (3) bekezdése a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 5/A. alcímet (14/A–14/I. §) a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

18

A 16. § a) pontja a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

19

A 16. § i) pontját a 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére