• Tartalom

29/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

29/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás

a TASER X2 vezetettáramos elektromos sokkoló készülék rendőrségi bevezetésével kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosításáról1

2021.12.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 4. § (9) bekezdésére, a TASER X2 vezetettáramos elektromos sokkoló készülék rendőrségi bevezetésével kapcsolatban egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 48/2018. ORFK utasítás) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás a következő 43/E. ponttal egészül ki:
„43/E. A TASER X2 vezetettáramos elektromos sokkoló készülékkel (a továbbiakban: TASER) való ellátás során a 23. pont alapján kijelölt, őrparancsnoki feladatokat ellátó személy biztosítja, hogy a TASER tárolása alegységkészletként, a rendőrségi TASER-ektől elkülönítve történjen. Egy felállítási hely legfeljebb 1 db TASER-rel látható el, a TASER-rel ellátott felállítási helyekről az őrzést elrendelő határozatban kell rendelkezni.”

5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 29/2021. (XII. 22.) ORFK utasításhoz


A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT – SZAKFELADAT SZERINT – BIZTOSÍTANDÓ FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

1R05812_0

Fsz.

Ellátandók köre

Maroklőfegyver
[db/fő]

Sorozatlövő lőfegyver [db/fő]

Kényszerítő eszközök [db/fő]

Szolgálati lőszer javadalmazás
(fegyver/javadalmazás)

Rendőrbot (járőr gumibot)

Kézbilincs valamelyik változata

Egyéni könnygázszóró
palack

19 mm űrméretű pisztolylőszer pisztolyhoz/
géppisztolyhoz

19 mm űrméretű öntöltő pisztoly5

19 mm űrméretű géppisztoly

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Vezetők

11

1

2.

Bűnügyi szolgálati ág4

11

1

1

1

3.

Határrendészeti szolgálati ág

11

12

12

12

1

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

11

 

1

1

1

1

8.

Kommunikációs szolgálati ág

11

1

9.

Állami futárszolgálat

11

1

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

11

1

1

1

1

1

11.

Tanúvédelmi szolgálat4

11

 

 

1

1

1

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

1 1

1

13.

Légirendészeti szolgálat

11, 6

1

1

1

1

14.

Légiközlekedés védelmi szolgálat

11

1

1

1

1

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

11

1

1

1

1

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

11

1

1

1

1

17.

Tűzszerész szolgálat

11

1

18.

Ügyeleti szolgálat

11

1

1

1

1

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

11

1

1

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

11

1

1

1

1

21.

Ellenőrzési szakszolgálat

11

1

22.

Gazdasági szakszolgálat

11

1

23.

Hivatali szakszolgálat

11

1

24.

Humánigazgatási szakszolgálat

11

13

13

13

1

25.

ROKK állomány

11

1

26.

NOK állomány

11

1

27.

Fegyveres biztonsági őrség

11

1

1

1

1

28.

RVT törzsállomány

11

 

 

 

 

1

29.

Iskolaőr

 

 

1

1

1

 Megjegyzés:
1 Az öntöltő szolgálati maroklőfegyver ellátás, a 9×19 mm űrméretű (Standard) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 9×18 mm űrméretű és a 7,65×17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
2 Idegenrendészeti feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
3 Az oktatói feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
4 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, a tanúvédelmi, az állami futárszolgálatban részt vevő, valamint a tűzszerész feladatot ellátó állomány részére rejtve is hordható (Compact vagy Subcompact) maroklőfegyver tervezhető.
5 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, valamint tanúvédelmi feladatot ellátó állomány kivételével, az állomány – kézméreteit figyelembe véve – 15%-a részére rejtve is hordható (Compact) maroklőfegyver tervezhető.
6 A légirendészeti szolgálat részére a 9×19 mm űrméretű (Subcompact) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 7,65×17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.

Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)

2. melléklet a 29/2021. (XII. 22.) ORFK utasításhoz

3. melléklet a 29/2021. (XII. 22.) ORFK utasításhoz

1

Az utasítás a 6. pont alapján hatályát vesztette 2021. december 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére