• Tartalom
Oldalmenü

3/2021. (I. 8.) MNB rendelet

a „Szent István király” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.01.11.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első Árpád-házi király, Szent István tiszteletére – „Szent István király” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. január 11.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 23,4 gramm, átmérője 34 mm, széle sima, a „STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ⋅” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Szent István király által – „Lancea Regis” felirattal – veretett dénár hátlapja alapján készült ábrázolás látható, melyet tíz keresztmotívum vesz körbe. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2021” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján az 1031-ben készült koronázási palást Szent István királyt ábrázoló részletének ábrázolása látható. Az ábrázolás mellett, bal oldalon, egymás alatti vízszintes sorokban az „1000” és az „1038” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, alsó félköriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat olvasható, jobb oldalon Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2021. január 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2021. (I. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 3/2021. (I. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: