• Tartalom

2021. évi XXXI. törvény

2021. évi XXXI. törvény

a közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról1

2022.04.02.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

2. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

12. §13

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

16. §17

5. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

17. §18

18. §19

6. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

19. §20

7. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

10. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

45. §46

11. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

12. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

13. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

61. §62

14. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

15. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

68. § (1)69

(2)70

(3)71

(4)72

(5)73

69. § (1)74

(2)75

(3)76

(4)77

(5)78

(6)79

70. §80

71. §81

72. §82

73. §83

74. §84

75. §85

76. §86

77. §87

78. §88

79. §89

80. §90

81. §91

82. §92

83. §93

84. § (1)94

(2)95

(3)96

(4)97

85. §98

86. §99

87. §100

88. §101

16. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

89. §102

90. §103

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

91. §104

18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

92. §105

93. §106

94. §107

95. §108

96. §109

97. §110

98. §111

99. §112

100. §113

101. §114

102. §115

103. §116

104. §117

105. §118

106. §119

107. §120

108. §121

109. §122

110. §123

111. §124

19. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

112. §125

113. §126

114. §127

115. §128

116. §129

20. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása

117. §130

21. Záró rendelkezések

118. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) Az 5. alcím, a 20–23. §, a 25. §, a 26. §, a 29. §, a 40. §, a 14. alcím, a 17. alcím, a 107. § és a 110. § a), b), e) és j) pontja 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 101. §, a 108. § és a 111. § d) pontja 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 49. §, a 94. § és a 99. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 46–48. §, az 50. § és a 19. alcím 2022. április 1-jén lép hatályba.

119. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

120. § A 10. §, az 58. § és az 59. § a) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

121. § Az 1–9. §, a 11. §, a 33. §, a 38. §, a 39. § és a 96. § az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

122. § Az 5. § az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke értelmében az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának felállításához nyújtott pénzügyi támogatásról szóló, 2020. október 26-i (EU) 2020/1567 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

123. § A 20–23. §, a 25. §, a 26. §, a 29. § és a 40. § az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

124. § A 42. § a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

125. § A 68. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 69. § (5) és (6) bekezdése, a 79. §, a 83. §, a 84. § (2)–(4) bekezdése, a 86. § és a 87. § c) és d) pontja az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 6. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. április 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 68. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 68. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 69. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 69. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 69. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 69. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 84. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 84. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 84. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére