• Tartalom

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2022.10.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. §4

3. §5

2. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosítása

4. §6

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1. § (1) bekezdése és a 3. § 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

6. § (1) E rendelet 1. alcíme az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 1. alcíme a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az étrend-kiegészítők előállításához használt nikotinamid-ribozid-klorid és magnézium-citrát-malát tekintetében, valamint a réz esetében alkalmazott mértékegység tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 9-i (EU) 2021/418 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére