• Tartalom

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2021.10.13.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § és a 3. melléklet tekintetében a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § és a 4. melléklet tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. § és az 5. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. § és a 6. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § d) pontja tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlására vonatkozó követelmények

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott önálló tevékenységek – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a táblázat E. oszlopában szereplő, a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés is. Az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

3. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett képesítést, végzettséget tanúsító bizonyítványok hatályát, illetve további alkalmazhatóságát.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

4/A. §1 Az 1. mellékletben meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet az e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Melléklete vagy az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2023. december 31. napjáig kell eleget tennie az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

5. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

6. §2

7. §3

8. §4

9. §5

10. §6

11. §7

12. §8

1. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez9

Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

 

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Tevékenység

Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén

Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető

Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés

Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága

2.

21 MW-nál, illetve
30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése

Erőművi kazángépész

Nem végezhető

Erőművi kazángépész

elfogadható

3.

290 kW és
az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése

Ipari olaj- és gáztüzelő-
berendezés kezelő

Nem végezhető

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

elfogadható

4.

A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)

Nyomástartóedény-gépész (jogszabály alapján szervezett képzés)

Nem végezhető

Nyomástartóedény-
gépész

nem fogadható el

5.

A kőműves szerkezetek megvalósítása
a rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagok szakszerű használata

Kőműves (Falazó kőműves, Gépi vakoló)

Végezhető

Kőműves

elfogadható

6.

A legfeljebb
II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül), szakirányú végzettség esetén

Nyomástartó berendezés kezelő (jogszabály alapján szervezett képzés)

Nem végezhető

Nyomástartó-berendezés-
kezelő
szaktanfolyami képzettség
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője szaktanfolyami végzettség
Nyomástartó edény-
gépész
Vegyipari technikus

elfogadható

7.

Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése

Fodrász

Végezhető

Fodrász

elfogadható

8.

Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektrokozmetikai kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (kozmetikai tetoválás)

Kozmetikus technikus

Nem végezhető

Kozmetikus

elfogadható

9.

Biológiai termékek előállítása

Gyógyszer-készítmény-
gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus

Végezhető

Biotechnikus technológus

elfogadható

10.

Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése

Édességkészítő (Csokoládétermék gyártó,
Keksz- és ostyagyártó)
Pék-cukrász (Süteménykészítő)
Sütő- és cukrászipari technikus
Cukrász (Cukrászsegéd)
Cukrász szaktechnikus
Diétás cukrász

Végezhető

Édesipari termékgyártó
Mézeskalács-készítő
Pék
Cukrász

elfogadható

11.

Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata. Gyógynövényipari termékek előállítása

Drog- és toxikológiai szaktechnikus

végezhető

Drog- és toxikológiai technikus

elfogadható

12.

Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása

Bádogos

végezhető

Bádogos és épületbádogos

elfogadható

13.

Épületek beltéri, kültéri, oldalfal-, mennyezet- és padlófelületei hideg- és melegburkolatának, térburkolatának, valamint
az épület díszítő burkolatainak elkészítése, javítása, felújítása és bontása műszaki tervek alapján. Homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok elkészítése, javítása, felújítása és bontása

Burkoló

végezhető

Épületburkoló
Burkoló

elfogadható

14.

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése

Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus

nem végezhető

Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus

elfogadható

15.

Épületek és más építmények terveinek készítésével,
az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a magasépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és
a kivitelezési munkákat végző szakemberek között

Magasépítő technikus

nem végezhető

Magasépítési technikus

nem elfogadható

16.

Épületek és más építmények terveinek készítésével,
az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a mélyépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és
a kivitelezési munkákat végző szakemberek között

Mélyépítő technikus

nem végezhető

Mélyépítő technikus

nem elfogadható

17.

Épületek kis- és nagyelemes fedéseinek, homlokzat-
burkolatainak, valamint beton, kerámia és természetes alapanyagú fedések készítése, javítása, karbantartása építészeti tervek alapján

Tetőfedő

végezhető

Tetőfedő

elfogadható

18.

Épületek külső és belső tereinek díszítése

Épületszobrász és műköves (Sírkő és műkőkészítő)
Műemléki díszítőszobrász

végezhető

Épületszobrász

elfogadható

19.

Épületek teherhordó szerkezetének építése. Épületek, építmények acélból és vasbetonból készült tartószerkezeti vázainak összeszerelése, rögzítése, felállítása és bontása. Rendszerzsaluzat építése, betonacél szerelése, valamint helyszíni beton és vasbeton munka végzése. Ipari homlokzatburkolatok és tetőlemezelés készítése

Szerkezetépítő és -szerelő (Betonacél-szerelő)

nem végezhető

Vasszerelő

nem elfogadható

20.

Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása

Szigetelő (Vízszigetelő
Hő- és hangszigetelő)

végezhető

Épületszigetelő

elfogadható

21.

Épületeket védő tetők fedélszerkezeteinek létrehozása,
az építkezés során szükséges állványok, zsaluzatok, dúcolások elkészítése és elbontása. Meglévő épületek faszerkezeteinek felújítása. Előregyártott faszerkezetek beépítése az építés helyszínén. Fedélszerkezet előkészítése
a tetőfedéshez

Ács (Zsaluzó, állványozó)

végezhető

Ács

nem elfogadható

22.

Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele

Villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

nem fogadható el

23.

Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása

Kishajóépítő és
-karbantartó (Kishajóalkatrész-javító)

végezhető

Kishajóépítő,
-karbantartó

elfogadható

24.

Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával

Faipari technikus
Kádár, bognár

végezhető

Kádár, bognár

elfogadható

25.

Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése

Faipari technikus

végezhető

Famegmunkáló
Faipari gépkezelő

elfogadható

26.

Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása

Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-
szerelő

nem végezhető

Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő

elfogadható

27.

Felvonók műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése

Felvonó- és mozgólépcső ellenőr (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Felvonóellenőr

nem fogadható el

28.

Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással

Hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)

nem végezhető

Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő

elfogadható

29.

Fémmegmunkálás

Gépi és CNC forgácsoló
Szerszám- és készülékgyártó
CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő

végezhető

CNC gépkezelő
Gépi forgácsoló
Szerszámkészítő

elfogadható

30.

Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata

Kohász- és öntésztechnikus
Olvasztár és öntő

nem végezhető

Kohászati technikus
Olvasztár és öntő

elfogadható

31.

Fémszerkezet gyártása

Épület- és szerkezetlakatos

végezhető

Épület- és szerkezetlakatos

elfogadható

32.

Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása

Asztalos
(Asztalosipari szerelő
Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos

végezhető

Asztalos
Műbútorasztalos

elfogadható

33.

Fotóanyaggyártás. Lakk- és festékgyártás. Növényvédőszer-gyártás. Kozmetikumok előállítása

Vegyész technikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

nem végezhető

Vegyipari technikus

elfogadható

34.

Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-
ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása

Gépjárműmechatronikai technikus

nem végezhető

Gázautószerelő

elfogadható

35.

Gumigyártás, gumifeldolgozás

Gumiipari technikus
Gumikeverék-készítő
Ipari gumitermék-előállító
Formacikk-gyártó

végezhető

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus
Ipari gumitermék előállító

elfogadható

36.

Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása

Elektronikai technikus

végezhető

Orvosi elektronikai technikus

elfogadható

37.

Gyógyszerhatóanyag-
gyártás. Gyógyszer- és tápszerkészítés

Gyógyszer- készítmény-gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus

végezhető

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszerkészítmény gyártó

elfogadható

38.

Háztartási berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus

végezhető

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

elfogadható

39.

Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése. Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezései számára

Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)

végezhető

Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész

elfogadható

40.

Hűtő- és klímaberendezés-
szerelés, karbantartás

Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő

végezhető

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

elfogadható

41.

Ipari gáz- és olajtüzelő-
berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

nem végezhető

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

elfogadható

42.

Ipari gép, berendezés javítása

Ipari gépész
Gépész technikus
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus

végezhető

Ipari gépész

elfogadható

43.

Kazángépész
(12 t/h felett)

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)

nem végezhető

Kazángépész
(12 t/h felett)

elfogadható

44.

Kazánkezelő
(2–12 t/h között)

Erőművi kazángépész
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Kazángépész (12 t/h felett)

nem végezhető

Kazánkezelő
(2–12 t/h között)

elfogadható

45.

Kazánok, kemencék építése, bontása, javítása

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

végezhető

Kazán- és kemencekőműves

elfogadható

46.

Kerékpár, mozgássérült-kocsi szerelése

Kerékpárszerelő

végezhető

Kerékpárszerelő

elfogadható

47.

Kézápolás és műkörömépítés

Kéz- és lábápoló technikus

végezhető

Kézápoló és műkörömépítő

elfogadható

48.

Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető

végezhető

Villamoselosztóhálózat
-szerelő, -üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető

elfogadható

49.

Kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása

Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő

nem végezhető

Kisfeszültségű kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő

elfogadható

50.

Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h)

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem végezhető

Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h)

elfogadható

51.

Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

nem végezhető

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

elfogadható

52.

Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése

Kőfaragó

végezhető

Kőfaragó

elfogadható

53.

Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása. Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása. Ipari gép, berendezés javítása

Finommechanikai műszerész

végezhető

Finommechanikai műszerész

elfogadható

54.

Középfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása

Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Középfeszültségű kábelszerelő

nem végezhető

Középfeszültségű kábelszerelő

elfogadható

55.

Központifűtés- és csőhálózat-szerelés
(ide nem értve
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti gázszerelési tevékenységet)

Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő (Égéstermék elvezető szerelő)

végezhető

Csőhálózat-szerelő

elfogadható

56.

Kőolaj-feldolgozás

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus

végezhető

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus

elfogadható

57.

Lábápolás

Kéz- és lábápoló technikus

végezhető

Lábápoló

elfogadható

58.

Lábon kialakult elváltozások speciális kezelése, a láb állapotának rehabilitálása

Kéz- és lábápoló technikus
Kozmetikus technikus

nem végezhető

Speciális lábápoló

elfogadható

59.

Laboratóriumi műveletek végzése

Vegyész technikus

végezhető

Általános laboráns

elfogadható

60.

Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata

Villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

nem fogadható el

61.

Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata

Villámvédelmi felülvizsgáló

nem végezhető

Villámvédelmi felülvizsgáló

elfogadható

62.

Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem végezhető

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

elfogadható

63.

Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)

nem végezhető

Kazángépész
(12 tonna felett)

elfogadható

64.

Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)

nem végezhető

Kazánkezelő
(2–12 tonna között)

elfogadható

65.

Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek forgalmazását]

Pincér – vendégtéri szakember (Pincérsegéd)
Vendégtéri szaktechnikus

végezhető

Pincér
Vendéglátó eladó
Vendéglátás-szervező, vendéglős

elfogadható

66.

Meleg és hideg ételek, italok készítése [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek elkészítését]

Szakács (Szakácssegéd)
Szakács szaktechnikus
Diétás szakács
Vendégtéri szaktechnikus

Végezhető

Szakács
Vendéglátás-szervező, vendéglős

elfogadható

67.

Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje

Asztalos
(Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos

végezhető

Asztalos
Műbútorasztalos
Asztalosipari szerelő

elfogadható

68.

Motorkerékpár, -alkatrész javítása

Gépjármű-mechatronikai technikus
Gépjármű mechatronikus

nem végezhető

Motorkerékpár-szerelő

elfogadható

69.

Mozgólépcsők, mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése

Felvonó- és mozgólépcső ellenőr (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Mozgólépcső ellenőr

nem fogadható el

70.

Műanyagfeldolgozás

Műanyag-feldolgozó
Műanyag-feldolgozó technikus
Fröccsöntő

végezhető

Fröccsöntő
Műanyagfeldolgozó
Műanyagfeldolgozó technikus

elfogadható

71.

Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással

Műanyag hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)

nem végezhető

Műanyaghegesztő

elfogadható

72.

Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása

Távközlési technikus

végezhető

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési üzemeltető
Távközlési technikus

elfogadható

73.

Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése

Épületszobrász és műköves (Sírkő és műkőkészítő)

végezhető

Műkőkészítő

elfogadható

74.

Műszaki biztonsági felülvizsgálat

a) nyomástartó berendezés vizsgálója szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
b) tartályvizsgáló szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
c) villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)
d) felvonó- és mozgólépcső ellenőr (jogszabály alapján szervezett képzés)
e) gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

a) Nyomástartó berendezés vizsgálója
b) Tartályvizsgáló
c) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és erősáramú berendezések felülvizsgálója
d) Felvonóellenőr
e) Mozgólépcső ellenőr
f) Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

nem fogadható el

75.

Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása

Finommechanikai műszerész

végezhető

Elektromechanikai műszerész

elfogadható

76.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető

végezhető

Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoselosztóhálózat -szerelő, -üzemeltető

elfogadható

77.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken, üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

a) Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
b) Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
c) Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
d) Kisfeszültségű
FAM kábelszerelő
e) Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő
f) Középfeszültségű
FAM hálózati szerelő távolból végzett technológiával
g) Középfeszültségű
FAM hálózati szerelő kombinált technológiával

nem végezhető

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő
Középfeszültségű
FAM szerelő
Kisfeszültségű
FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
Szakszolgálati FAM szerelő

nem fogadható el

78.

Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata

Nyomástartó berendezés vizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Nyomástartó berendezés vizsgáló

elfogadható

79.

Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó

végezhető

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó

elfogadható

80.

Robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe helyezése

Robbanásbiztos berendezés szerelője

nem végezhető

Robbanásbiztos berendezés karbantartója és üzembehelyezője
Robbanásbiztos berendezés kezelője

nem elfogadható

81.

Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése

Kerámia- és porcelánkészítő

végezhető

Kerámiaégető

elfogadható

82.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő (Üdítőital-ipari termékkészítő, Sörgyártó)

végezhető

Üdítőital-ipari termékgyártó

elfogadható

83.

Szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és függesztés nélküli álmennyezetek,
fa- és fémvázas
tetőtér-beépítés és szerelt aljzatok, bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatai kivitelezési technológiáinak alkalmazása,
a felhasználandó anyagok kiválasztása

Szárazépítő (Gipszkartonszerelő)

végezhető

 

nem elfogadható

84.

Szerszámgyártás

Szerszám- és készülékgyártó

végezhető

Szerszámkészítő

elfogadható

85.

Tankállomás kezelése

Töltőállomás-kezelő

végezhető

Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség

elfogadható

86.

Újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-
elvezetőinek építése, szerelése. Újonnan telepített tüzelőberendezések égési-, hígításilevegő-
ellátásának építése, szerelése. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek átalakítása, javítása. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek bontása

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó

nem végezhető

 

nem elfogadható

87.

Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése. Szemüvegkészítés

Optikus
Optikaitermék-készítő

nem végezhető

Optikai üvegcsiszoló

elfogadható

88.

Üzemi mérő-, vezérlő- és szabályozó-
berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő

nem végezhető

Szakszolgálati FAM szerelő

elfogadható

89.

Vasbeton szerkezetek acélszerelésének elkészítése

Épület- és szerkezetlakatos

végezhető

Vasszerelő

elfogadható

90.

Vegyianyag gyártása

Gyógyszerkészítmény-
gyártó
Vegyész technikus
Vegyipari rendszerkezelő
Drog- és toxikológiai szaktechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
Vezető pirotechnikus

végezhető

Vegyianyaggyártó

elfogadható

91.

Vegytisztítás, textiltisztítás. Textilfestés és
-kikészítés

Textilgyártó
Textiltisztító és textilszínező

végezhető

Textiltisztító és textilszínező

elfogadható

92.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó

végezhető

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó

elfogadható

93.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak tisztítása

Tartálytisztító (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Tartálytisztító

elfogadható

94.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata

Tartályvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)

nem végezhető

Tartályvizsgáló

elfogadható

95.

Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése

Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus

végezhető

Elektromos gép- és készülékszerelő

elfogadható

96.

Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben

Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus

végezhető

Villamosgép és -készülék üzemeltető

elfogadható

97.

Villamosművek villamos berendezésének kezelése

Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő

nem végezhető

Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő

elfogadható

98.

Villamosművi berendezések, állomások szerelése

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

nem végezhető

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

elfogadható

99.

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelés

Víz- és csatornarendszer-szerelő
(Csőhálózat-szerelő)

végezhető

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

elfogadható

2. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez10

3. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez11

4. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez12

5. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez13

6. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez14

1

A 4/A. §-t az 51/2021. (X. 12.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet az 51/2021. (X. 12.) ITM rendelet 2–3. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére