• Tartalom

2021. évi XXXVI. törvény

2021. évi XXXVI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról1

2021.09.11.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. május 25. napján lép hatályba.

(2) A 2. § a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 2. § hatálybalépésének naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

9. § Ez a törvény

a) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezete, és

b) az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1753 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 6. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére