• Tartalom
Oldalmenü

367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről

2021.09.15.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, illetve az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnok-helyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) ellenkező rendelkezéséig szünetel.

(2) Ha az Operatív Törzs rendelkezése szerint az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kell, a rendészetért felelős miniszter a döntésről a Kormány soron következő ülésén tájékoztatja a Kormányt.

(3) A tevékenység folytatásának az Operatív Törzs által meghatározott időpontját a rendészetért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1

Az 1. § az 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését az 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.