• Tartalom

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.01.02.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a)–e), g)–i) és p) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) és n) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés b) és r) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1–23. §1

24. § (1)2

(2)3

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

25–29. §4

3. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

30–31. §5

32. §6

33. §7

34. §8

35. § (1)9

(2) Az R3.

a)10

b)11

ba)12

bb)13

bc)14

36. §15

4. A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet módosítása

37. §16

5. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

38. §17

6. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 32. §, a 35. § (2) bekezdés a) pontja, a 35. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja és a 36. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

40. § A 2. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–3. melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelethez18

1

Az 1–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 24. § (2) bekezdése a 39. § (3) bekezdése alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

4

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35. § (2) bekezdés b) pont nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 35. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 35. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 35. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére