• Tartalom

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról1

2022.01.02.

A Kormány

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30a. pontjában és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. §10

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. §11

5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

1.60

2.61

3.62

4.63

5.64

6.65

7.66

8.67

9.68

10.69

11.70

12.71

13.72

14.73

15.74

16.75

17.76

18.77

19.78

20.79

21.80

22.81

23.82

24.83

25.84

26.85

27.86

28.87

29.88

30.89

31.90

32.91

33.92

34.93

35.94

36.95

37.96

38.97

39.98

40.99

41.100

42.101

43.102

44.103

45.104

46.105

47.106

48.107

49.108

50.109

51.110

52.111

53.112

54.113

55.114

56.115

57.116

58.117

59.118

60.119

61.120

62.121

63.122

64.123

65.124

66.125

67.126

68.127

69.128

70.129

71.130

72.131

73.132

74.133

75.134

76.135

77.136

78.137

79.138

80.139

81.140

82.141

83.142

84.143

85.144

86.145

87.146

88.147

89.148

90.149

91.150

92.151

93.152

94.153

95.154

96.155

97.156

98.157

99.158

100.159

101.160

102.161

103.162

104.163

105.164

106.165

107.166

108.167

109.168

110.169

111.170

112.171

59. §172

1.173

2.174

3.175

4.176

5.177

6.178

7.179

8.180

9.181

10.182

11.183

12.184

13.185

14.186

15.187

16.188

17.189

18.190

19.191

20.192

21.193

22.194

23.195

24.196

25.197

26.198

27.199

28.200

29.201

30.202

31.203

6. Záró rendelkezések

60. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §, az 50. §, az 52. §, az 58. § 87., 88. és 93. pontja és az 59. § 20., 21., 23. és 24. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez204

2. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez205

3. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez206

4. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez207

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a alapján nem lép hatályba.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 58. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 58. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 58. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 58. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 41. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 43. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 44. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 48. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 58. § 49. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § 50. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 58. § 51. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 58. § 52. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 58. § 53. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 58. § 54. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 58. § 55. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 58. § 56. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 58. § 57. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 58. § 58. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 58. § 59. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 58. § 60. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 58. § 61. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 58. § 62. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 58. § 63. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 58. § 64. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 58. § 65. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 58. § 66. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 58. § 67. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 58. § 68. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 58. § 69. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 58. § 70. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

Az 58. § 71. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

Az 58. § 72. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

Az 58. § 73. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

Az 58. § 74. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 58. § 75. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

Az 58. § 76. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

Az 58. § 77. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

Az 58. § 78. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

Az 58. § 79. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

Az 58. § 80. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

Az 58. § 81. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

Az 58. § 82. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

Az 58. § 83. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

Az 58. § 84. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

Az 58. § 85. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

Az 58. § 86. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

Az 58. § 87. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

Az 58. § 88. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

Az 58. § 89. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

Az 58. § 90. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

Az 58. § 91. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

Az 58. § 92. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

Az 58. § 93. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

Az 58. § 94. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

Az 58. § 95. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

Az 58. § 96. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

Az 58. § 97. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

Az 58. § 98. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

Az 58. § 99. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 58. § 100. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

Az 58. § 101. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

Az 58. § 102. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

Az 58. § 103. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

Az 58. § 104. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

Az 58. § 105. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

Az 58. § 106. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

Az 58. § 107. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

Az 58. § 108. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

Az 58. § 109. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

Az 58. § 110. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 58. § 111. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

Az 58. § 112. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

Az 59. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

Az 59. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

Az 59. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

Az 59. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

Az 59. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

Az 59. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

Az 59. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

Az 59. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

Az 59. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

Az 59. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

Az 59. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

Az 59. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

Az 59. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

Az 59. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

Az 59. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

Az 59. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

Az 59. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

Az 59. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

Az 59. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

Az 59. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

Az 59. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

Az 59. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

Az 59. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

Az 59. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

Az 59. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

Az 59. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

Az 59. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

Az 59. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

Az 59. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

Az 59. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

Az 59. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

Az 59. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére