• Tartalom
Oldalmenü

380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról

2021.09.02.

A Kormány
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 30a. pontjában és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. §8

9. §9

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. §10

5. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

35. §35

36. §36

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

41. §41

42. §42

43. §43

44. §44

45. §45

46. §46

47. §47

48. §48

49. §49

50. §50

51. §51

52. §52

53. §53

54. §54

55. §55

56. §56

57. §57

58. § Az R4.

1.58

2.59

3.60

4.61

5.62

6.63

7.64

8.65

9.66

10.67

11.68

12.69

13.70

14.71

15.72

16.73

17.74

18.75

19.76

20.77

21.78

22.79

23.80

24.81

25.82

26.83

27.84

28.85

29.86

30.87

31.88

32.89

33.90

34.91

35.92

36.93

37.94

38.95

39.96

40.97

41.98

42.99

43.100

44.101

45.102

46.103

47.104

48.105

49.106

50.107

51.108

52.109

53.110

54.111

55.112

56.113

57.114

58.115

59.116

60.117

61.118

62.119

63.120

64.121

65.122

66.123

67.124

68.125

69.126

70.127

71.128

72.129

73.130

74.131

75.132

76.133

77.134

78.135

79.136

80.137

81.138

82.139

83.140

84.141

85.142

86.143

87.144

88.145

89.146

90.147

91.148

92.149

93.150

94.151

95.152

96.153

97.154

98.155

99.156

100.157

101.158

102.159

103.160

104.161

105.162

106.163

107.164

108.165

109.166

110.167

111.168

112.169

lép.

59. § Hatályát veszti az R4.

1.170

2.171

3.172

4.173

5.174

6.175

7.176

8.177

9.178

10.179

11.180

12.181

13.182

14.183

15.184

16.185

17.186

18.187

19.188

20.189

21.190

22.191

23.192

24.193

25.194

26.195

27.196

28.197

29.198

30.199

31.200

6. Záró rendelkezések

60. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §, az 50. §, az 52. §, az 58. § 87., 88. és 93. pontja és az 59. § 20., 21., 23. és 24. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez201

2. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez202

3. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez203

4. melléklet a 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez204

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 50. § a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

51

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

53

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 58. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 58. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 58. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 58. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 58. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 58. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 41. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 43. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 44. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 48. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 49. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 50. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 58. § 51. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § 52. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 58. § 53. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 58. § 54. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 58. § 55. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 58. § 56. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 58. § 57. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 58. § 58. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 58. § 59. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 58. § 60. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 58. § 61. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 58. § 62. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 58. § 63. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 58. § 64. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 58. § 65. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 58. § 66. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 58. § 67. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 58. § 68. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 58. § 69. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 58. § 70. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 58. § 71. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 58. § 72. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

Az 58. § 73. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

Az 58. § 74. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

Az 58. § 75. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

Az 58. § 76. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 58. § 77. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

Az 58. § 78. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

Az 58. § 79. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

Az 58. § 80. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

Az 58. § 81. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

Az 58. § 82. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

Az 58. § 83. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

Az 58. § 84. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

Az 58. § 85. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

Az 58. § 86. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

Az 58. § 87. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

145

Az 58. § 88. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

146

Az 58. § 89. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

Az 58. § 90. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

Az 58. § 91. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

Az 58. § 92. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

Az 58. § 93. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

151

Az 58. § 94. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

Az 58. § 95. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

Az 58. § 96. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

Az 58. § 97. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

Az 58. § 98. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

Az 58. § 99. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

Az 58. § 100. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

Az 58. § 101. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 58. § 102. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

Az 58. § 103. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

Az 58. § 104. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

Az 58. § 105. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

Az 58. § 106. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

Az 58. § 107. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

Az 58. § 108. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

Az 58. § 109. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

Az 58. § 110. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

Az 58. § 111. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

Az 58. § 112. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 59. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

Az 59. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

Az 59. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

Az 59. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

Az 59. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

Az 59. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

Az 59. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

Az 59. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

Az 59. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

Az 59. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

Az 59. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

Az 59. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

Az 59. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

Az 59. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

Az 59. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

Az 59. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

Az 59. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

Az 59. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

Az 59. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

Az 59. § 20. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

190

Az 59. § 21. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

191

Az 59. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

Az 59. § 23. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

193

Az 59. § 24. pontja a 60. § (3) bekezdése alapján 2022. július 1-jén lép hatályba.

194

Az 59. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

Az 59. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

Az 59. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

Az 59. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

Az 59. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

Az 59. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

Az 59. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.