• Tartalom

39/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének, ellenőrzésének illetékességi rendjéről

2021.09.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján kiadom a következő utasítást:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet), valamint azok személyi állományára terjed ki.

2. A polgári egészségügyi intézményben (a továbbiakban: külkórház) elhelyezett fogvatartottak őrzését, ellenőrzését az a bv. intézet végzi, amelyben a fogvatartott a kihelyezés időpontjában tartózkodik.

3. Azonos megye területén lévő bv. intézetek közül a kihelyezett fogvatartott őrzését, ellenőrzését annak a bv. intézetnek kell ellátnia, amelyikhez a külkórház a legközelebb található. Amennyiben a fogvatartott kihelyezésére szolgáló külkórház a kihelyező bv. intézet székhelye szerinti megyehatáron kívül esik, úgy az őrzést, ellenőrzést az a bv. intézet köteles ellátni, amelyikhez a külkórház földrajzilag legközelebb található. A fogvatartott átadás-átvétel időpontjáig történő őrzését az a bv. intézet köteles ellátni, amelyik a fogvatartottat a külkórházba szállította.

4. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB), a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a Váci Fegyház és Börtön nyilvántartásában szereplő fogvatartott Budapest és Pest megye területén történő külkórházi kihelyezése esetén az őrzést, ellenőrzést az érintett bv. intézet látja el.

5. A Budapest és Pest megye területén kívüli bv. intézetben elhelyezett fogvatartott Budapest és Pest megye területén történő külkórházi kihelyezése esetén az őrzési, ellenőrzési feladatok maradéktalan megvalósulása érdekében a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a BFB, valamint a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet együttműködési megállapodást köt a részletszabályok megállapítására.

6. A fogvatartott átadás-átvételét az 1. melléklet szerinti dokumentum kitöltése mellett a betegfelvételtől számított 4 órán belül végre kell hajtani.

7. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (a továbbiakban: IMEI) elhelyezett beteg, valamint a beutalt női fogvatartott külkórházi kihelyezése során történő őrzését, ellenőrzését Budapesten az IMEI látja el. Az IMEI-be utalt férfi fogvatartott Budapest területén történő külkórházi őrzését a BFB, ellenőrzését az IMEI hajtja végre.

8. Amennyiben az elzárást töltő fogvatartottat az IMEI-ből kell kihelyezni külkórházba, az IMEI írásban köteles az érintett bv. intézetet megkeresni a fogvatartott elzárásának félbeszakítása érdekében. Az elzárás félbeszakítása elrendeléséig az őrzést Budapesten a BFB köteles megszervezni és végrehajtani.

9. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10.1

1. melléklet a 39/2021. (IX. 17.) BVOP utasításhoz


________________________________
bv. intézet megnevezése

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILVÁNTARTÁS
büntetés-végrehajtási intézetek között
a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottról

A(z) ____________________________________________________ (bv. intézet) vezetője megbízása alapján

______________________________________________________ (név) _________________________ (rendfokozat) ______________________________ (beosztás) __________________________ (szolgálati igazolvány száma) adja át.

A(z) ____________________________________________________ (bv. intézet) vezetője megbízása alapján

______________________________________________________ (név) _________________________ (rendfokozat)
______________________________ (beosztás) __________________________ (szolgálati igazolványszáma)
vegye át.

_______________________________________________________________________ egészségügyi intézményben (osztály, kórterem) elhelyezett, alább megnevezett fogvatartottat.

Fogvatartott neve:

_____________________________________________________________________________

Születési helye, ideje:

_____________________________________________________________________________

Anyja neve:

_____________________________________________________________________________

Lakcíme:

_____________________________________________________________________________

Bűncselekménye:

_____________________________________________________________________________

Fokozata:

_____________________________________________________________________________

Biztonsági kockázati

 

besorolása:

_____________________________________________________________________________

Feltételesen szabadul:

_____________ év ______________________________________ hó _________________ nap

Kitöltve szabadul:

_____________ év ______________________________________ hó _________________ nap

Kapcsolattartása:

_______________________________________________________ / *Külön lapon mellékelve

Többletinformáció:

_______________________________________________________ / *Külön lapon mellékelve_________________ 20___ _____________ hó ____________ nap


__________________________________
Átvevő bv. intézet illetékes vezetője


Átadás-Átvétel időpontja: _____________ év ____________________________ hó _____________ nap ____________ perc

______________________________
Átadó aláírása

 

______________________________
Átvevő aláírásaA *-gal jelölt szövegrésznél a megfelelő rész aláhúzandó!
1

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére