• Tartalom

2021. évi XL. törvény

2021. évi XL. törvény

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról1

2021.05.22.

1. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Ez a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszüntesse.”

2. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) Ez a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.
(2) E törvény hatályvesztésének naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

3. § Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5. §-ában az „ , és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti” szövegrész.

4. § Ez a törvény 2021. május 22-én lép hatályba.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. május 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére