• Tartalom

40/2021. (VI. 3.) KKM közlemény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

2021.06.03.
A 2021. évi XLV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. május 28-i, 97. számában kihirdetett, az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) 12. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a Határozat hatálybalépéséről:
„A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát e határozatnak az alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadásához szükséges eljárások befejezéséről. Ez a határozat a második bekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő első hónap első napján lép hatályba.”
A Határozat hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. május 31.
A Határozat hatálybalépésének napja: 2021. június 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat, valamint annak kihirdetéséről szóló 2021. évi XLV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 7. §-a és 1. melléklete 2021. június 1-jén, azaz kettőezerhuszonegy június elsején hatályba lépett.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére