• Tartalom
Oldalmenü

418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól1

2021.07.29.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/F. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Ht. szerinti közszolgáltató részére a 2020. évben kiállított és 2021. december 31. napját megelőzően lejáró megfelelőségi vélemény hatálya 2021. december 31.

(2) A Ht. 92/F. § (2) bekezdésétől eltérően az a gazdálkodó szervezet, amely közszolgáltatói vagy közszolgáltatói alvállalkozói tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdte meg, a megfelelőségi véleményt első alkalommal 2022. március 1. napjáig köteles beszerezni.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Ht. 92/F. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt határidő lejártára tekintettel az új megfelelőségi vélemény kiállítása iránti, e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelem alapján indított és folyamatban levő eljárást megszünteti.

(4) Azon kérelmező részére, aki a 2021. évben megfelelőségi vélemény kiállítása iránt e rendelet hatálybalépése előtt kérelmet nyújtott be, a Hivatal a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.