• Tartalom
Oldalmenü

479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

2021.08.12.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 01-09-462269, székhely: 1105 Budapest, Gergely utca 8.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja, 65. § (3) bekezdés a) pontja, valamint 68. § (1) és (2) bekezdése alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 69. és 70. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás