• Tartalom
Oldalmenü

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

2021.10.02.

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § és a 11. § 1. és 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 11. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. §, a 11. § 7. pontja és a 12. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–7. §, a 12. § (1) bekezdés 2. pontja és (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. §, a 10. § 2. pontja, a 11. § 8. és 9. pontja, és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § 1. pontja, a 12. § (1) bekezdés 3. pontja és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § 3–5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13–17. § és a 3–13. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e), g), i) és j) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19–21. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

1.11

2.12

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1.13

2.14

3.15

4.16

5.17

6.18

7.19

8.20

9.21

10.22

lép.

12. § (1)23

(2)24

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. §25

14. §26

15. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1.27

2.28

3.29

4.30

5.31

6.32

7.33

lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1.34

2.35

3.36

4.37

szerint módosul.

16. §38

17. § (1)39

(2)40

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. §41

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. §42

20. §43

21. §44

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) A 10. § 1. pontja, a 11. § 10. pontja, a 17. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez45

2. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez46

3. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez47

4. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez48

5. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez49

6. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez50

7. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez51

8. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez52

9. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez53

10. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez54

11. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez55

12. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez56

13. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez57

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 11. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 11. § 9. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

22

A 11. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 15. § (1) bekezdése 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 15. § (1) bekezdés 2. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

29

A 15. § (1) bekezdése 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 15. § (1) bekezdése 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15. § (1) bekezdés 5. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

32

A 15. § (1) bekezdés 6. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

33

A 15. § (1) bekezdés 7. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

34

A 15. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 15. § (2) bekezdés 2. pontja a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

36

A 15. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 15. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 4. melléklet a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

49

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 7. melléklet a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

52

A 8. melléklet a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

53

A 9. melléklet a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

54

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 11. melléklet a 22. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

56

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.