• Tartalom

5/2021. (II. 17.) BM rendelet

a „Magyarország és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának 2012–2019. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez E és F határszakaszok 2019.” című határokmány jóváhagyásáról

2021.02.25.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A „Magyarország és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának 2012–2019. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez E és F határszakaszok 2019.” című határokmányt (a továbbiakban: határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2021. (II. 17.) BM rendelethez

2. melléklet az 5/2021. (II. 17.) BM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére