• Tartalom

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról1

2022.01.02.

A Kormány
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLIV. törvény 12. § a) és f) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)–m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § (1)10

(2)11

(3)12

(4)13

10. §14

11. §15

12. §16

13. §17

14. §18

15. §19

16. §20

17. §21

18. §22

4. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. §23

20. §24

21. §25

22. §26

23. §27

24. §28

25. §29

26. §30

27. §31

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

32. §36

33. §37

34. §38

5. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5–6. §, a 9. § (4) bekezdése és a 16. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. §, a 12–14. §, a 17. §, valamint az 1. és a 3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez39

2. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez40

3. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez41

4. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez42

5. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez43

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére