• Tartalom
Oldalmenü

506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2021.10.02.

A Kormány
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § és 16. § a) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13–15. §, a 16. § d)–g) pontja és a 17. § tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § b) és c) pontja tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. § Az R2.

a)16

b)17

c)18

d)19

e)20

f)21

g)22

lép.

17. §23

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § és a 16. § c) pontja 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 9. § a)–c) pontja, a 13–15. §, a 16. § d)–g) pontja és a 17. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a) pontja a 18. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

17

A 16. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.