• Tartalom

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről1

2022.01.01.

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,
a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.4. alpontjában,
a 13. § és az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,
a 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2.3

2. §

3.4

3. §

4.5

4. §

5.6

5. §

6.7

6. §

7.8

7. §

8. §

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(2)9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

1. melléklet az 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelethez17

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvéyn 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 2. napjával.

2

Az 1. alcím (1. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

3

A 2. alcím (2. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 3. alcím (3. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

5

A 4. alcím (4. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

6

Az 5. alcím (5. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

7

A 6. alcím (6. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

8

A 7. alcím (7–8. §) a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

9

A 9. § (2) bekezdését a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére