• Tartalom

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet

59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

2022.07.28.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú és az 1671/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett, „Szőreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1567/2013. számon kiadott és többször módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett egyesített földgáztároló.

2. § (1) A földgáz biztonsági készlet mértéke 9 495 000 MWh mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a) betárolási kapacitás legalább 105 561 MWh/nap,

b) kitárolási kapacitás legalább 211 122 MWh/nap.

3. § (1)1 A földgáz biztonsági készlet mértéke 2022. november 1-jétől 12 723 644 MWh mobil földgázkészlet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó

a) betárolási kapacitás legalább 105 561 MWh/nap,

b) kitárolási kapacitás legalább 211 122 MWh/nap.

4. § (1) A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2021. október 14-én meghatározott 15 374 000 MWh készletmérték és a 2. § (1) bekezdése szerinti készletmérték közötti földgázkészletet az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő (a továbbiakban: kedvezményezett) részére, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében értékesíti.

(2) A Szövetség az (1) bekezdés szerint értékesítésre kerülő földgázkészletet 2021. december 17-i szerződéskötési határidővel ajánlja fel a kedvezményezettnek.

(3) A készletértékesítés során az (1) bekezdés szerinti földgázkészlet értékesítési ára megegyezik a 2021. október 14. napján meghatározott 15 374 000 MWh földgáz készlet átlagos beszerzési értékével.

(4) A Szövetség az (1) bekezdés szerint értékesített földgázkészletből

a) 879 166 MWh földgázt 2021. december 20-ig,

b) 1 758 333 MWh földgázt 2022. január 4-ig,

c) a fennmaradó mennyiséget legkésőbb a 2021/2022. tárolói év végéig

adja tulajdonba.

(5) Az (1) bekezdés szerinti földgázmennyiséghez tartozó

a) mobilkapacitás 5 879 000 MWh,

b) kitárolási kapacitás 80 732 811 kWh/nap,

amit a Szövetség a (2) bekezdés szerinti szerződéskötés időpontjától ad át a kedvezményezett részére.

(6) Az (1) bekezdés szerinti teljes földgázmennyiség értékesítéséből származó eredmény miniszteri rendeletben meghatározott módon kerül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti egyenlegben átvezetésre.

(7) A Szövetség az (5) bekezdés szerinti kapacitások díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett tárolási díj alapján határozza meg.

(8) A kitárolás során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztároló üzletszabályzata az irányadó.

4/A. §2 (1) A Szövetség a 3. § (1) bekezdésében meghatározott készletmérték eléréséhez szükséges mennyiségű földgázkészletet a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére igénybe vett biztonsági földgáztárolóba való betárolással visszapótolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszapótlási kötelezettségnek a Szövetség – az annak teljesítéséhez még szükséges földgázmennyiségnek – a kedvezményezettől földgáztárolóban történő megvásárlásával tesz eleget.

(3) A (2) bekezdés szerinti földgázmennyiséghez tartozó betárolási kapacitás 42 224 480 kWh/nap.

(4) A Szövetség az (1) bekezdés szerinti földgázmennyiség

a) 50%-át 2022. október 1-jéig,

b) 50%-át 2022. november 1-jéig

pótolja vissza.

(5) A kedvezményezett a Szövetségnek a földgázt a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján képzett és legfeljebb a rendszerhasználati díjakat és a kapcsolódó fedezeti ügyletek költségeit tartalmazó áron értékesíti.

(6) A betárolás során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére igénybe vett biztonsági földgáztároló üzletszabályzata az irányadó.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §3 A Szövetség és a kedvezményezett a 4/A. § végrehajtásához szükséges szerződést a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet hatálybalépésétől4 számított 10 munkanapon belül megkötik.

7. §5

1. melléklet az 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelethez6

1

A 3. § (1) bekezdése az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4/A. §-t a 8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés napja 2022. július 28.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére