• Tartalom
Oldalmenü

2021. évi LXIII. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2021.09.02.

1. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

1. §2

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

2. §3

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

3. §4

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

4. §5

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

5. §6

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

6. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)10

7. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

7. §11

8. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

8. §12

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–5. §, a 6. § (4) bekezdése, valamint a 7. és 8. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 3.

2

Az 1. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (4) bekezdése a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

11

A 7. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

12

A 8. § a 9. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.