• Tartalom

65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet

65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2024.01.02.

A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és (4d) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § (1)7

(2)8

(3)9

8. §10

9. §11

10. §12

11. §13

12. §14

13. § (1)15

(2)16

14. § Hatályát veszti az R1.

a)17

b)18

c)19

d)20

e)21

f)22

g)23

h)24

i)25

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. §26

16. §27

17. §28

18. §29

19. §30

20. §31

21. §32

22. §33

23. §34

24. §35

25. §36

26. §37

27. §38

3. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. §39

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. §40

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. §41

31. §42

32. §43

33. §44

6. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §45

7. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

35. §46

8. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. §47

37. §48

9. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) A 2. §, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § c) és i) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelethez49

2. melléklet a 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelethez50

3. melléklet a 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelethez51

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § c) pontja a 38. § (4) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

20

A 14. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 14. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 14. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 14. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 14. § i) pontja a 38. § (4) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

26

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére