• Tartalom

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

2022.01.02.

A Kormány
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–13. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

4. §4

3. Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2–5. § és az 1–12. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2022. december 31-én lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról szóló, 2020. július 30-i (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek,

b) az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatcserék szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2020/1197 bizottsági végrehajtási rendeletnek az Unión kívülre exportáló tagállam fogalma és az adatszolgáltató egységek kötelezettségei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 27-i (EU) 2021/1225 bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint

c) az „IKT-használat és elektronikus kereskedelem” téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló, 2021. július 15-i (EU) 2021/1190 bizottsági végrehajtási rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

8. § Ez a rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez8

4. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez9

5. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez10

6. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez11

7. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez12

8. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez13

9. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez14

10. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez15

11. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez16

12. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez17

13. melléklet a 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

1

Az 1. § a 6. § (3) bekezdése alapján 2022. december 31-én lép hatályba.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére