• Tartalom

702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2021.12.15.

A Kormány
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. december 14. napján 23 órakor lép hatályba.

5. § (1) Az átkerülő, klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (a továbbiakban: NATéR) működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatási és egyéb feladatok, szakmai projektek, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök, az átkerülő feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) jogutódja a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság).

(2) E rendelet alapján az MBFSZ klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői tekintetében 2021. december 14. napján fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2021. december 15. napjával a Társaságra szállnak át.

(3) E rendelet alapján a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatellátáshoz kapcsolódó

a) szerződésekből származó jogok és kötelezettségek és

b) szerződések tárgyát képező szoftverek, vagyonelemek

2021. december 15. napjától térítésmentesen a Társaságra szállnak át.

(4) A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Társaság és az MBFSZ közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, amelyet az MBFSZ elnöke, valamint a Társaság vezető tisztségviselője ír alá legkésőbb 2021. december 31. napjáig.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a jogelőd MBFSZ-szel szemben a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére