• Tartalom

747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2022.06.03.

A Kormány
a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. Az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet hatályvesztését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére