• Tartalom

2021. évi LXXIX. törvény

2021. évi LXXIX. törvény

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról1

2022.02.02.

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

1. §2

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

2. §3

3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

3. §4

4. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

5. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

9. §10

6. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény módosítása

10. §11

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

11. §12

8. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

12. §13

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

13. §14

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

22. §23

23. §24

12. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 4. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba.

25. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 3. napjával.

2

Az 1. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére