• Tartalom

2021. évi VIII. törvény

2021. évi VIII. törvény

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.01.23.

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. §2

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

5. §6

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. § (1)17

(2)18

17. §19

6. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

18. §20

19. §21

20. §22

21. §23

22. §24

23. §25

24. §26

7. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

25. §27

8. Az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 2017. évi LXXIV. törvény módosítása

26. §28

27. §29

9. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

28. §30

29. §31

30. §32

31. §33

10. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény módosítása

32. §34

33. §35

34. §36

11. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

35. §37

36. §38

37. §39

12. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

38. §40

13. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

14. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény módosítása

44. §46

45. §47

46. §48

47. §49

48. §50

15. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény módosítása

49. §51

50. §52

51. §53

52. §54

16. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

53. §55

54. §56

55. §57

56. §58

57. §59

58. §60

17. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

59. §61

60. §62

61. §63

62. §64

63. §65

64. §66

18. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

70. §72

71. §73

19. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény módosítása

72. §74

73. §75

74. §76

75. §77

76. §78

77. §79

78. §80

20. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása

79. §81

21. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

80. §82

81. §83

82. §84

83. §85

84. §86

85. §87

86. §88

22. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

87. §89

88. §90

89. §91

90. §92

91. §93

92. §94

93. §95

94. §96

95. §97

23. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

96. §98

24. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról 2020. évi CXLIX. törvény módosítása

97. §99

25. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

98. §100

99. §101

100. §102

101. §103

102. §104

103. §105

104. §106

105. §107

106. §108

26. Záró rendelkezések

107. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5. §, a 11–15. §, a 16. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (2) bekezdése, a 97. §, a 99–101. §, a 103. §, a 104. §, a 106. § a)–c) pontja, valamint a 2. és a 11. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 43. §, a 48. §, a 64. §, a 71. §, a 78. §, a 95. §, a 106. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az 58. § 2022. január 22-én lép hatályba.

108. § (1) Az 1. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 2. § és a 3. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 18. § és a 24. § a)–d) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(6) A 19. §, a 20. §, valamint a 23. § (1) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése, valamint 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 24. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 106. § a) és c) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez109

2. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez110

3. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez111

4. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez112

5. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez113

6. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez114

7. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez115

8. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez116

9. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez117

10. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez118

11. melléklet a 2021. évi VIII. törvényhez119

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. április 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére