• Tartalom
Oldalmenü

8/2021. (I. 14.) Korm. rendelet

az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

2021.01.15.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 03-09-105950, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi körút 29.), gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja és 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás