• Tartalom
Oldalmenü

8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet

a „Millenniumi Földalatti Vasút” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.05.03.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Millenniumi Földalatti Vasút megnyitásának 125. évfordulója alkalmából – „Millenniumi Földalatti Vasút” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. május 3.

2. § (1) Az emlékérme fekvő téglalap alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete 39,6 × 26,4 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Millenniumi Földalatti Vasút egyik megállójának – egy XIX. századi rajz alapján készült – ábrázolása látható, korabeli ruhákba öltözött személyekkel a megálló felszíni bejáratánál és a felszín alatti megállóban. Az ábrázolás feletti három vízszintes sorban, jobbra rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az emlékérme szélén, lent, bal oldalon a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Millenniumi Földalatti Vasút BFKVV-féle faburkolatú motorkocsijának ábrázolása látható, oldalnézetből. Az ábrázolás feletti két vízszintes sorban, középen a „MILLENNIUMI FÖLDALATTI” és a „VASÚT” felirat, az ábrázolás alatt, bal oldalon az „1896” felirat, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. Az emlékérme szélén a Millenniumi Földalatti Vasút állomásainak elnevezéseit szegélyező Zsolnay-csempeminta ábrázolása látható. Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye a motorkocsi ábrázolásába illesztve látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 8000 darab készíthető, patinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: