• Tartalom

830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

2021.12.31.

A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (1) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjait és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjait és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) Az alapképzéseken és a mesterképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel.

(4) A tanárszakok jegyzékét a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. mellékletének pedagógusképzés képzési területén – az e rendelet hatálybalépését megelőzően – meghatározott alap- és mesterképzési szak azonosnak minősül az e rendeletben meghatározott, a pedagógusképzés képzési területen ugyanazon szak- és szakképzettség-megjelöléssel szereplő alap- és mesterképzési szakkal.

5. §1

6. §2

1. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai és az alapképzésben szerezhető szakképzettségek

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR-
és MKKR-
szint


2.

Pedagógusképzés

Teacher Training

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood
Education

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood Educator

6

3.

 

gyógypedagógia

Special Needs Education

1. gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5. gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
6. gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon

1. Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
2. Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
3. Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4. Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
5. Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities)
7. Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
8. Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

6

4.

 

konduktor

Conductive Education

konduktor

Conductive Teacher

6

5.

 

 

óvodapedagógus

Kindergarten Education

1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve
a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Kindergarten Educator

6

6.

 

szakoktató

Vocational Technical Instructor

szakoktató

Vocational Technical Instructor

6

7.

 

tanító

Primary School Teaching

1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve
a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher

6

2. melléklet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A pedagógusképzés képzési terület egyes mesterképzési szakjai és a mesterképzésben szerezhető szakképzettségek

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR-
és MKKR-
szint

2.

Pedagógusképzés

 

gyógypedagógia

Special Needs Education

okleveles gyógypedagógus

Special Needs Educator

7

3.

 

logopédia

Speech and Language Therapy

okleveles logopédus

Speech and Language Therapist

7

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére