• Tartalom

2021. évi LXXXV. törvény

2021. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról1

2021.07.02.

1. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2. §3

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

3. §4

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §5

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

5. §6

6. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

6. §7

7. §8

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

8. §9

8. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

9. §10

10. §11

9. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

11. §12

10. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

12. §13

11. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

13. §14

12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

14. §15

13. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

15. §16

14. Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2021. évi LXXXV. törvényhez17

2. melléklet a 2021. évi LXXXV. törvényhez18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 24. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére