• Tartalom

2021. évi XCVII. törvény

2021. évi XCVII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról1

2021.06.27.

1–3. §2

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Az 1–2. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. június 25. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 28. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére