• Tartalom

1/2022. (I. 20.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról

2022.01.21.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában és 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és

a 2. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 7. § (7) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jelen § alkalmazásában)

„3. üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti esemény.”

(2) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 7. § (6) bekezdésében az „1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777” szövegrész helyébe az „1122 Budapest, Krisztina körút 6. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (telefonszám: 06-80-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest Pf. 777” szöveg lép.

2. § A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet 4. § (2) bekezdésében az „1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére vagy az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.” szövegrész helyébe az „1534 Budapest Pf. 777 levelezési címére vagy az MNB 1122 Budapest, Krisztina körút 6.” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére