• Tartalom

1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet

1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról1

2022.01.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–8. §2

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–2. melléklet az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelethez3

1

Az rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 17. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére