• Tartalom

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

2023.11.30.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

4. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §1

7. §2

1. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez3

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a Gazdaságfejlesztési Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-994411

2026. december 31.

2.

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-043547

2026. december 31.

3.

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-176128

2026. december 31.

4.

START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-045508

2026. december 31.

5.

Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042085

2026. december 31.

6.

7.

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-191989

2026. december 31.

8.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-980439

2026. december 31.

9.

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920343

2026. december 31.

10.

NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142117

2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042190

2026. december 31.

2.

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041628

2026. december 31.

3.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

01-10-043108

2026. december 31.

4.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047569

2026. december 31.

5.

Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-380507

2026. december 31.

6.

7.

8.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041364

2026. december 31.

9.

10.

Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141987

2026. december 31.

11.

Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-337636

2026. december 31.

12.

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140237

2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140096

2026. december 31.

2.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-996479

2026. december 31.

3.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-916308

2026. december 31.

4.

Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

15-09-085768

2026. december 31.

5.

DBC Dél-Budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049996

2026. december 31.

6.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343790

2026. december 31.

7.

Magyar Bormarketing Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142187

2026. december 31.

8.

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13-10-040464

2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-284102

2026. december 31.

2.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-016747

2026. december 31.

3.

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-377109

2026. december 31.

4.

Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921027

2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919716

2026. december 31.

2.

FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-908769

2026. december 31.

3.

Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919882

2026. december 31.

4.

5.

NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-357519

2026. december 31.

6.

7.

ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-358749

2026. december 31.

8.

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921266

2026. december 31.

9.

Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-884688

2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Építési és Közlekedési Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

2.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-046265

2026. december 31.

3.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-170224

2026. december 31.

4.

5.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-324951

2026. december 31.

6.

VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-012751

2026. december 31.

7.

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-027255

2026. december 31.

8.

NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048661

2026. december 31.

9.

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-069758

2026. december 31.

10.

Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

08-10-001787

2026. december 31.

11.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042272

2026. december 31.

12.

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-890710

2026. december 31.

13.

MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-268781

2026. december 31.

14.

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-040095

2026. december 31.

15.

MAHART-Szabadkikötő Zrt.

01-10-045276

2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-018249

2026. december 31.

2.

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920090

2026. december 31.

3.

Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141742

2026. december 31.

4.

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140513

2026. december 31.

5.

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-972385

2026. december 31.

6.

Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141670

2026. december 31.

7.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042134

2026. december 31.

8.

N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141325

2026. december 31.

9.

Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142269

2026. december 31.

10.

Magyar Lóversenyfogadást-szervező
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-264257

2026. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-269016

2026. december 31.

2.

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042469

2026. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-177086

2026. december 31.

2.

Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920836

2026. december 31.

3.

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-081011

2026. december 31.

4.

Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-698948

2026. december 31.

5.

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-884398

2026. december 31.

6.

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-274434

2026. december 31.

7.

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-912823

2026. december 31.

8.

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921743

2026. december 31.

9.

Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-699056

2026. december 31.

10.

Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-044426

2026. december 31.

11.

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921742

2026. december 31.

12.

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921728

2026. december 31.

13.

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.

01-09-176337

2026. december 31.

14.

Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-346957

2026. december 31.

15.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

11-09-014785

2026. december 31.

16.

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014103

2026. december 31.

17.

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-345481

2026. december 31.

18.

19.

ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014162

2026. december 31.

20.

Hollóházi Hungarikum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

05-09-018918

2026. december 31.

21.

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047622

2026. december 31.

22.

BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-395007

2026. december 31.

23.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419

2026. december 31.

24.

Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-344208

2026. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-203215

2026. december 31.

2.

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140442

2026. december 31.

3.

Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140567

2026. december 31.

4.

KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-355242

2026. december 31.

5.

Air Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142541

2026. december 31.

6.

DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-005171

2026. december 31.

7.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-327932

2026. december 31.

8.

Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17-10-001282

2026. december 31.

9.

10.

Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049752

2026. december 31.

11.

„Pécs-pogányi repülőteret működtető” Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-065905

2026. december 31.

12.

AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-074096

2026. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-295883

2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: az Energiaügyi Minisztérium

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041828

2026. december 31.

2.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048725

2026. december 31.

3.

4.

Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141112

2026. december 31.

5.

Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343437

2026. december 31.

6.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-116986

2026. december 31.

7.

Általános Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-283630

2026. december 31.

8.

FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142423

2026. december 31.

9.

10.

11.

NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047549

2026. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a területfejlesztési miniszter

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-380926

2026. december 31.

2.

BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19-10-500364

2026. december 31.

3.

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-278283

2026. december 31.

4.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyarság Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-335243

2026. december 31.

2. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez4

Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. Tulajdonosi joggyakorló: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

02-09-077830

2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-295006

2026. december 31.

2.

Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-293139

2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

03-09-102802

2026. december 31.

2.

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-003060

2026. december 31.

3.

Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200937

2026. december 31.

4.

DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-067931

2026. december 31.

5.

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-067928

2026. december 31.

6.

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

12-09-001968

2026. december 31.

7.

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-002808

2026. december 31.

8.

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-224342

2026. december 31.

9.

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-003062

2026. december 31.

10.

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-003769

2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: Országgyűlés Hivatala

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049150

2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-164361

2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Államkincstár

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-985107

2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: Készenléti Rendőrség

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-140414

2026. december 31.

VIII.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Vízügyi Főigazgatóság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-308251

2026. december 31.

2.

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

15-09-070444

2026. december 31.

X.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-189484

2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

14-09-311381

2026. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-121779

2026. december 31.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Kórházi Főigazgatóság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-160446

2026. december 31.

2.

Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389952

2026. december 31.

3.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919878

2026. december 31.

XV. Tulajdonosi joggyakorló: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-978791

2026. december 31.

XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

1.

ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság

05-10-000509

2024. december 31.

2.

Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Korlátolt Felelősségű Társaság

05-09-000713

2024. december 31.

XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049678

2026. december 31.

XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-397635

2026. december 31.

XIX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-264449

2026. december 31.

XX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142172

2026. december 31.

3. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez5

Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaságok

I. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921721

2026. december 31.

2.

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140072

2026. december 31.

3.

MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049808

2026. december 31.

4.

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-072648

2026. december 31.

5.

Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049807

2026. december 31.

6.

Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

14-10-300113

2026. december 31.

7.

EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-341681

2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041633

2026. december 31.

2.

3.

4.

5.

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-350667

2026. december 31.

6.

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381151

2026. december 31.

7.

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389831

2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048710

2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

N.S. Média és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-404379

2026. december 31.

2.

Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság

05-09-026953

2026. december 31.

3.

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

18-09-112060

2026. december 31.

4.

V. Tulajdonosi joggyakorló: N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

HSC Aerojet Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141410

2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-003039

2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A

B

C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141870

2026. december 31.

4. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez6

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

A

B

C

D

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorló

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

2.

Magyar Külügyi Intézet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-142325

a miniszterelnök politikai igazgatója

2026. december 31.

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére