• Tartalom

1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasítás

1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasítás

az Építési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról1

2022.06.29.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésében és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az Építési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti és működési rendjét – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának hatálybalépéséig terjedő időre – az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

(2) Ha ez az utasítás eltérően nem rendelkezik, a minisztérium szervezeti és működési rendjére

a) a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás,

b) az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás és

c) a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

2022. május 23. napján hatályos változatát kell megfelelően alkalmazni.

(3) Ha a (2) bekezdés b)–c) pontjában foglalt utasítás a (2) bekezdés a) pontjában foglalt utasítás rendelkezésével ellentétes vagy párhuzamos rendelkezést tartalmaz, a (2) bekezdés a) pontjában foglalt utasítás megfelelő rendelkezését kell alkalmazni

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasításhoz

Az Építési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendje

1. A minisztériumban

a) parlamenti államtitkár (miniszterhelyettes),

b) közigazgatási államtitkár,

c) beruházási államtitkár,

d) építészeti államtitkár

működik.

2. A minisztériumban

a) jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) közbeszerzésekért és társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkár,

d) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

e) a magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

f) az útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

g) a vasúti beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

h) a vízépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

i) az építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,

j) az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár,

k) az építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár és

l) a településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

működik.

3. A miniszter irányítja

a) a parlamenti államtitkár,

b) a közigazgatási államtitkár,

c) a beruházási államtitkár,

d) az építészeti államtitkár és

e) a Miniszteri Kabinet vezetőjének

tevékenységét.

4. A parlamenti államtitkár ellátja a miniszter helyettesítését. A miniszter a parlamenti államtitkárt miniszterhelyettesnek jelöli ki.

5. A parlamenti államtitkár irányítja

a) a Parlamenti Főosztály és

b) a Kommunikációs Főosztály

tevékenységét.

6. A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét és igazgatási irányítást gyakorol a minisztérium helyettes államtitkárainak tevékenysége felett.

7. A közigazgatási államtitkár irányítja

a) a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

c) a közbeszerzésekért és társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkár,

d) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár,

e) közvetlenül a Humánpolitikai Főosztály vezetőjének és

f) közvetlenül a Szervezetbiztonsági és Iratkezelési Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

8. A közigazgatási államtitkár irányítja az integritás-tanácsadó tevékenységét az integritás-tanácsadói feladatok ellátása, valamint az integritásirányítási rendszer működtetése tekintetében.

9. A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása tekintetében.

10. A közigazgatási államtitkár irányítja a belső ellenőr tevékenységét a belső ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében.

11. A beruházási államtitkár irányítja

a) a magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

b) az útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár,

c) a vasúti beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár és

d) a vízépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

12. Az építészeti államtitkár irányítja

a) az építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár,

b) az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár,

c) az építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár,

d) a településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár és

e) közvetlenül a Műtárgyfelügyeleti Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

13. A helyettes államtitkárok a minisztérium szervezeti egységeinek szakmai tevékenységét a következők szerint irányítják:

a) a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

aa) a Kodifikációs Főosztály,

ab) a Koordinációs Főosztály és

ac) a Perképviseleti, Adatvédelmi és Szerződéses Ügyek Főosztályának

vezetőjének tevékenységét;

b) a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

ba) a Gazdálkodási Főosztály és

bb) a Költségvetési Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

c) a közbeszerzésekért és társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítja

ca) az Állami Beruházások Támogatási Főosztály,

cb) a Közbeszerzési Főosztály és

cc) a Társaságfelügyeletért Felelős Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

d) a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

da) a Nemzetközi Főosztály,

db) a Stratégiai Főosztály és

dc) az Ágazatközi Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

e) a magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár irányítja

ea) az Egészségügyi, Sportlétesítményekért és Rekreációs Célú Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály,

eb) a Kulturális és Örökségvédelmi Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály,

ec) a Településfejlesztési Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály és

ed) a Magasépítési Beruházásokat Felügyelő Stratégiai és Ellenőrzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

f) az útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár irányítja

fa) a Gyorsforgalmi Hálózati Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály,

fb) a Közúti Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály,

fc) a Kerékpárutak Létesítésének Támogatásáért Felelős Főosztály és

fd) az Útépítési Beruházásokat Felügyelő Stratégiai és Ellenőrzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

g) a vasúti beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár irányítja

ga) a Vasút Korszerűsítéséért Felelős Főosztály,

gb) az Ipari és Logisztikai Vasúti Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály és

gc) a Vasúti Beruházásokat Felügyelő Stratégiai és Ellenőrzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

h) a vízépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár irányítja

ha) a Vízépítésért és Csatornaépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály,

hb) a Vízgazdálkodási Projektek Támogatásáért Felelős Főosztály,

hc) a Távhő Beruházások Támogatásáért Felelős Főosztály és

hd) a Vízépítési Beruházásokat Felügyelő Stratégiai és Ellenőrzési Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

i) az építészeti stratégiáért felelős helyettes államtitkár irányítja

ia) az Építészeti Stratégiai Főosztály és

ib) a Szakmai Kapcsolattartásért Felelős Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

j) az építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár irányítja

ja) az Építésgazdaságért Felelős Főosztály,

jb) az Építés Innovációs Főosztály és

jc) az Építőipari Képzési és Oktatási Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

k) a építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár

ka) a Műemléki Főosztály,

kb) az Épített Örökség Főosztály és

kc) a Régészeti Főosztály

vezetőjének tevékenységét;

l) a településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

la) a Településtervezési és Területrendezési Főosztály,

lb) az Építésügyi Szabályozási Főosztály és

lc) az Építéshatósági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

14. A miniszter, valamint az 1. pont a), c) és d) alpontjában meghatározott politikai felsővezető tevékenységének ellátását kabinet és titkárság segíti.

15. A miniszter, valamint az 1–2. pontban meghatározott szakmai felsővezető tevékenységének ellátását titkárság is segíti.

16. A miniszter akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogkört a parlamenti államtitkár vagy a miniszter által kijelölt személy gyakorolja.

17. A közigazgatási államtitkár kiadmányoz mindazokban az ügyekben, amelyekben a kiadmányozásra jogosult személye nem állapítható meg.

18. A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

19. Az 1. és 2. pont szerinti vezető akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettesítés rendjét egyebekben az 1. és 2. pont szerinti vezető esetileg határozza meg.

20. Az építészeti államtitkár ellátja – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – az Országos Építészeti Tervtanács elnöki feladatait, kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat, továbbá ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság és az Országos Építészeti Tervtanács elnöki teendőit.

21. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár a minisztérium – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja szerinti – gazdasági vezetője.

1

Az utasítást a 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére