• Tartalom

1032/2022. (I. 27.) Korm. határozat

1032/2022. (I. 27.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú („Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2022.01.29.

1. A Kormány

a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat hatálybalépését követő 30 napon belül

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1032/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezmé-nyezett neve

Eredeti támogatás/
összköltség
(bruttó, forint)

Hatályos támogatási összeg
(bruttó, forint)

Hatályos összköltség
(bruttó, forint)

EFOP
2. prioritás terhére történő többletforrás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt támogatási összege
legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt
összköltsége
legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-
2016-00008

Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

Országos Kórházi Főigazgatóság

4 000 000 000

4 456 479 315

4 521 018 810

267 461 187

4 723 940 502

4 788 479 997

A projekt célja a pszichiátriai és addiktológiai szakellátások minőségének, valamint
az azokhoz való hozzáférés javítása és ezáltal a lakosság mentális egészségi állapotának fejlesztése, összhangban az Egészséges Magyarország 2014−2020 egészségügyi ágazati stratégia célkitűzéseivel. Speciális célok továbbá: pszichiátriai és addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához való hozzáférésének javítása, a pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg- szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása, a gondozóintézeti gondozás ellátási minőségének és hatékonyságának javítása, valamint a humán kompetenciák fejlesztése.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére