• Tartalom

1067/2022. (II. 15.) Korm. határozat

1067/2022. (II. 15.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

2022.02.16.

A Kormány a 2014–2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbiakról határoz:

1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2.1. C:8 mezőjében a „360,00” szövegrész helyébe a „460,00” szöveg,

2.2. E:8 mezőjében a „316,80” szövegrész helyébe a „404,80” szöveg,

2.3. H:8 mezőjében a „43,20” szövegrész helyébe az „55,20” szöveg,

2.4. C:13b mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „45,00” szöveg,

2.5. E:13b mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „40,50” szöveg,

2.6. H:13b mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,50” szöveg,

2.7. C:18a/1 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,

2.8. E:18a/1 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,

2.9. C:19a mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „150,00” szöveg,

2.10. E:19a mezőjében a „46,00” szövegrész helyébe a „138,00” szöveg,

2.11. H:19a mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,

2.12. C:19b mezőjében a „100,00” szövegrész helyébe a „180,00” szöveg,

2.13. E:19b mezőjében a „100,00” szövegrész helyébe a „180,00” szöveg,

2.14. C:25a mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,

2.15. F:25a mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,

2.16. H:25a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,

2.17. I:25a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,

2.18. C:25b mezőjében a „200,00” szövegrész helyébe a „320,00” szöveg,

2.19. F:25b mezőjében a „160,00” szövegrész helyébe a „256,00” szöveg,

2.20. H:25b mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „32,00” szöveg,

2.21. I:25b mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „32,00” szöveg,

2.22. K:25c mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,

2.23. K:27a mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. október” szöveg,

2.24. K:33a mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. december” szöveg,

2.25. K:38b mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,

2.26. K:39/1 mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. november” szöveg,

2.27. K:41b mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,

2.28. C:59b mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „100,00” szöveg,

2.29. I:59b mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „100,00” szöveg,

2.30. K:59/1 mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. november” szöveg,

2.31. C:72 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,60” szöveg,

2.32. C:74 mezőjében a „7,70” szövegrész helyébe a „10,42” szöveg,

2.33. C:75 mezőjében a „11,20” szövegrész helyébe a „13,70” szöveg

lép.

3.1. E:1a mezőjében a „2021. november” szövegrész helyébe a „2022. április” szöveg,

3.2. D:2 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,60” szöveg,

3.3. D:4 mezőjében a „7,70” szövegrész helyébe a „10,42” szöveg,

3.4. D:5 mezőjében a „11,20” szövegrész helyébe a „13,70” szöveg

lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1067/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki :

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

2.

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

4.

VP1-1.2.1-22

Bemutató üzemek támogatása

35,00

0,00

28,00

0,00

0,00

7,00

0,00

standard

2022. április

2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 30b. és 30c. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

2.

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

30b.

VP3-14.1.2-22

Méh állatjóléti támogatás

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2022. április

30c.

VP3-14.1.3-22

Kiskérődző állatjóléti támogatás

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2022. április

3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 59/2. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

2.

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

59/2.

VP6-6.4.1.1-22

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

standard

2022. március

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére