• Tartalom

11/2022. (X. 28.) GFM rendelet

11/2022. (X. 28.) GFM rendelet

a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

2022.11.02.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A postai szolgáltatásnak a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység idején való ellátásához szükséges felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, valamint az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont postai szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) A kijelölés alapján a szolgáltatók a tevékenységi körüket érintően ellátják a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység idején várható vagy bekövetkező rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére és megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló védelmi és biztonsági célú felkészülési és végrehajtási feladatokat.

(2) A szolgáltatók – a különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység idejére történő felkészülés keretében – a következő tevékenységi körökből a szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi feladatokat látják el:

a) a szervezeti készenlét előkészítésének és fenntartásának körében

aa) a védelmi és biztonsági felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és anyagi-technikai feltételek megteremtése, valamint azok folyamatos biztosítása,

ab) a védelmi és biztonsági felkészüléssel, valamint a műszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély miatt keletkező üzemzavar elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,

ac) a védelmi és biztonsági felkészüléssel összefüggő rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok meghatározása és végrehajtása,

ad) az ügyeleti szolgálatnak a külön jogszabályban foglaltak szerinti működtetése,

ae) a meghagyással kapcsolatos külön jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése;

b) az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén

ba) a postai szolgáltatások területén elrendelhető korlátozó vagy szüneteltető rendelkezések végrehajtására és következményeik kezelésére történő felkészülés,

bb) a védelmi és biztonsági feladatok ellátásához szükséges mértékű tartalék kapacitások kialakítása;

c) a szolgáltatási igények kielégítése terén

ca) a védelmi és biztonsági felkészülésben részt vevő, jogszabályban meghatározott követelménytámasztó szerveknek a különleges jogrendi időszakra és az összehangolt védelmi tevékenység idejére vonatkozó szolgáltatási igényei kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása, az összefüggő tervezési, szervezési tevékenység ellátása, szolgáltatási feladatok végrehajtása,

cb) a lakosságnak a különleges jogrendi időszakban és az összehangolt védelmi tevékenység ideje alatti postai szolgáltatási igényei kielégítéséhez szükséges feltételeknek jogszabályban foglaltak szerinti biztosítása,

cc) a védelmi és biztonsági felkészüléssel kapcsolatos jogszabályok által meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére és kezelésére való felkészülés,

cd) a kormányzatnak a különleges jogrend és az összehangolt védelmi tevékenység ideje alatti szolgáltatási igényei kielégítéséhez és kommunikációs tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésében, fenntartásában való közreműködés,

ce) a NATO Futár- és Tábori Posta Szolgálatának működésével, valamint a honvédség futár- és tábori posta küldeményeinek forgalmával kapcsolatos, a honvédelmi és a postaügyért felelős miniszter által közösen meghatározott előkészítő feladatokban és a végrehajtásban való közreműködés,

cf) a különleges jogrendi időszak és az összehangolt védelmi tevékenység idejére szóló tervezési és végrehajtási feladataiban történő részvétel; továbbá

d) a nyilvántartások vezetése és az adatkezelés terén: a védelmi és biztonsági felkészülési feladatokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszer kialakítása és adatainak a követelményekhez igazodó pontosságú karbantartása.

3. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

4. §1

1. melléklet a 11/2022. (X. 28.) GFM rendelethez

A védelmi feladatokban részt vevő kijelölt postai szolgáltatók

A szolgáltató megnevezése

Székhelye

Védelmi feladatok ellátására kijelölt

Az ágazat ügyeleti rendszerébe bevont

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.

X

X

DHL Express Magyarország Kft.

1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.

X

DPD Hungary Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

X

UPS Magyarország Kft.

2220 Vecsés, Lőrinci út 154.
Airport City Logistic Park. G. ép.

X

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére