• Tartalom

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

2024.04.04.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjai számára mindösszesen 3 000 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, az ott meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 500 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. egyetért az ukrajnai konfliktus által sújtott kárpátaljai, valamint a Kárpátaljára Ukrajna más régióiból menekült emberek magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai humanitárius tevékenységének támogatásán keresztül történő megsegítésével és azzal, hogy e cél megvalósítása érdekében 1 350 675 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a kedvezményezettek részére a 3. pont szerinti forrás terhére 1 350 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva – az 1. pontban és a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – 4 350 675 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6.1 egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi folytatása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak támogatásával;

7.2 felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 6. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 500 900 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős:

pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

2023. január 31.

8.3 felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 6. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 7. pontban meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 250 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

a 7. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

9.4 egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi kiegészítése érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjának további támogatásával;

10.5 felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 9. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 33 377 515 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcíme javára;

Felelős:

pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

azonnal

11.6 felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 9. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 10. pontban meghatározott forrás terhére 33 357 500 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

a 10. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

12.7 egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelése érdekében a záhonyi és beregsurányi határátkelők melletti segítségpontok üzemeltetésének 2024. évi támogatásával;

13.8 felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 12. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 120 072 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős:

pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

azonnal

14.9 felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 12. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 13. pontban meghatározott forrás terhére segítségpontonként 60 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

a 13. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1. melléklet az 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz10


2X01608M_0

XI. Miniszterelnökség

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367206

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

675 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 350 000 000

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386295

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 000

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 350 675 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367206

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 350 675 000

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386295

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

4 350 675 000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 350 675 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 6. pontot az 1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat bevezetője iktatta be.

2

A 7. pontot az 1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat bevezetője iktatta be.

3

A 8. pontot az 1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat bevezetője iktatta be.

4

A 9. pontot az 1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat szövege iktatta be.

5

A 10. pontot az 1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat szövege iktatta be.

6

A 11. pontot az 1509/2023. (XI. 22.) Korm. határozat szövege iktatta be.

7

A 12. pontot az 1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat szövege iktatta be.

8

A 13. pontot az 1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat szövege iktatta be.

9

A 14. pontot az 1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat szövege iktatta be.

10

Az 1. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat 10. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére