• Tartalom

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.11.03.

1. A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozathoz1

A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. Az európai integrált határigazgatás támogatása című 1. célkitűzés

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

HAVE Plusz – 1.1.1

Az integrált határigazgatás működtetésében érintetett személyi állomány szakmai és nyelvi továbbképzése, valamint a kockázatelemzési képesség és a határok előtti területekről alkotott hírszerzési kép fejlesztése

1,77

standard

2022. IV. negyedév

3.

HAVE Plusz – 1.1.2

A kockázatelemzést és információtovábbítást segítő eszköz- és szoftverfejlesztések

0,30

standard

2022. IV. negyedév

4.

HAVE Plusz – 1.1.3

A határellenőrzést támogató járműpark szakmai igényeknek megfelelő fejlesztése

5,50

kiemelt

2022. IV. negyedév

5.

HAVE Plusz – 1.1.4

Az első vonalas határőrizetet támogató határvadász járműpark kialakításának támogatása

3,30

kiemelt

2022. IV. negyedév

6.

HAVE Plusz – 1.1.5

Korszerű mobil hőképfelderítő rendszerek beszerzése

1,76

kiemelt

2022. IV. negyedév

7.

HAVE Plusz – 1.2.1

Együttműködés erősítése az integrált határigazgatás külső dimenzióiban

0,05

standard

2022. IV. negyedév

8.

HAVE Plusz – 1.2.2

Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyek infrastrukturális és IT fejlesztése a tagállamokkal és harmadik országokkal folytatott közvetlen információcsere támogatására

0,08

standard

2022. IV. negyedév

9.

HAVE Plusz – 1.3.1

Határrendészeti Innovációs Program létrehozása

1,06

standard

2022. IV. negyedév

10.

HAVE Plusz – 1.4.1

A határigazgatás területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek továbbfejlesztése és az interoperabilitás biztosítása

2,26

standard

2022. IV. negyedév

11.

HAVE Plusz – 1.4.2

Információs és kommunikációs technológiák bővítését célzó fejlesztések

1,4

kiemelt

2022. IV. negyedév

12.

HAVE Plusz – 1.4.3

Információs és kommunikációs technológiák bővítését célzó fejlesztések
(specific action)

0,44

kiemelt

2022. IV. negyedév

2. A közös vízumpolitika támogatása című 2. célkitűzés

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

HAVE Plusz – 2.1.1

Rövid távú konzuli kihelyezések támogatása

0,08

standard

2022. IV. negyedév

3.

HAVE Plusz – 2.1.2

A vízumkérelmek feldolgozási hatékonyságának növelését célzó informatikai és infrastrukturális fejlesztések

0,07

standard

2022. IV. negyedév

4.

HAVE Plusz – 2.1.3

A konzulátusokon ügyfélbarát környezet kialakítása, valamint a konzuli munkakörnyezet fejlesztése

0,25

standard

2022. IV. negyedév

5.

HAVE Plusz – 2.2.1

A közös vízumpolitika támogatását és egységes értelmezését szolgáló tevékenységek

0,43

standard

2022. IV. negyedév

6.

HAVE Plusz – 2.3.1

Szakértői kapacitások biztosítása a konzuli döntéshozatal támogatására

3,60

standard

2022. IV. negyedév

7.

HAVE Plusz – 2.4.1

A közös vízumpolitika területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek felállítása, üzemeltetése és karbantartása

0,14

standard

2022. IV. negyedév

1

Az 1. melléklet az 1523/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére