• Tartalom

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum program keretében a „Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

2022.03.29.

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a Stipendium Hungaricum program keretében létrejöjjön a „Students at Risk” elnevezésű alprogram az Ukrajnából az orosz–ukrán háború miatt menekülni kényszerült ukrán, illetve a Stipendium Hungaricum partnerország állampolgárságával rendelkező felsőoktatási hallgatók részére történő segítségnyújtás céljából oly módon, hogy 1000 fő részére biztosítson lehetőséget a magyarországi felsőfokú tanulmányokra Stipendium Hungaricum ösztöndíjasként,

b) az a) alpontban foglaltakkal összhangban felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a „Students at Risk” alprogram 2022. évi finanszírozásához 3 250 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport javára,

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az a) alpontban foglaltakkal összhangban felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a „Students at Risk” alprogram hosszú távú finanszírozásához 2023. évtől évi 3 900 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

2.1

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére