• Tartalom

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.07.22.

1. A Kormány

a) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 35. § (3) bekezdése alapján a Végrehajtás Operatív Program Plusz 2022. évi kötelezettségvállalási keretét 318,82 milliárd forintban;

b) a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint

állapítja meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozathoz

A Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás és feltételrendszer biztosítása és fejlesztése – ERFA című 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VOP Plusz-1.1.1

Működési feltételek biztosítása az emberi erőforrás fejlesztési programok irányító hatóságánál

31,16

kiemelt

2022

3.

VOP Plusz-1.1.2

Működési feltételek biztosítása a környezeti és energiahatékonysági programok irányító hatóságánál

22,74

kiemelt

2022

4.

VOP Plusz-1.1.3

Működési feltételek biztosítása az integrált közlekedésfejlesztési programok irányító hatóságánál

8,86

kiemelt

2022

5.

VOP Plusz-1.1.4

Működési feltételek biztosítása
a gazdaságfejlesztési programok irányító hatóságánál

74,73

kiemelt

2022

6.

VOP Plusz-1.1.5

Működési feltételek biztosítása a területfejlesztési operatív programok irányító hatóságánál

13,90

kiemelt

2022

7.

VOP Plusz-1.1.6

Működési feltételek biztosítása a technikai segítségnyújtási programok irányító hatóságánál

1,59

 

 

2. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás és feltételrendszer biztosítása és fejlesztése – ESZA+ című 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VOP Plusz-2.1.1

Működési feltételek biztosítása
a Központi Koordinációnál –
ESZA+

6,36

kiemelt

2022

3.

VOP Plusz-2.1.2

Működési feltételek biztosítása a digitális megújulás programok irányító hatóságánál

29,57

kiemelt

2022

4.

VOP Plusz-2.1.3

Működési feltételek biztosítása
a Magyar Államkincstárnál

49,55

kiemelt

2022

5.

VOP Plusz-2.1.4

Működési feltételek biztosítása az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál

3,54

kiemelt

2022

3. A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás és feltételrendszer biztosítása és fejlesztése – KA című 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VOP Plusz-3.1.1

Működési feltételek biztosítása
a Központi Koordinációnál – KA

15,57

kiemelt

2022

3.

VOP Plusz-3.1.2

Működési feltételek biztosítása a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárságán

13,04

kiemelt

2022

4. Az intézményrendszer eredményes, hatékony és szabályszerű forrásfelhasználásának támogatása című 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VOP Plusz-4.1.1

Partnerség és értékelés

5,00

kiemelt

2022

3.

VOP Plusz-4.1.2

Állami projektértékelői és közbeszerzés műszaki-szakmai ellenőrzési feladatok támogatása

7,39

kiemelt

2022

4.

VOP Plusz-4.2.1

Kommunikációs tevékenységek megvalósítása

11,90

kiemelt

2022

5.

VOP Plusz-4.3.1

Pályázói- és kedvezményezetti kapacitásfejlesztés feladatainak támogatása

18,90

kiemelt

2022

5. Az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás, valamint eszközrendszer biztosítása és fejlesztése című 5. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

VOP Plusz-5.1.1

Működési feltételek biztosítása a környezeti és energiahatékonysági programok irányító hatóságánál – IÁA

0,47

kiemelt

2022

3.

VOP Plusz-5.2.1

Partnerség és értékelés – IÁA

0,14

kiemelt

2022

4.

VOP Plusz-5.2.2

Állami projektértékelői és közbeszerzés műszaki-szakmai ellenőrzési feladatok támogatása – IÁA

0,19

kiemelt

2022

5.

VOP Plusz-5.2.3

Kommunikációs tevékenységek megvalósítása – IÁA

1,40

kiemelt

2022

6.

VOP Plusz-5.2.4

Pályázói- és kedvezményezetti kapacitásfejlesztés feladatainak támogatása – IÁA

2,10

kiemelt

2022

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére