• Tartalom

1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2022.08.18.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-ában foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,

d) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter

Határidő: az e határozat hatálybalépését követő 30 napon belül

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás/
összköltség
(forint)

Hatályos
támogatás összeg (forint)

Hatályos
összköltség
(forint)

EFOP 2. prioritás terhére történő többletforrás legfeljebb
(forint)

Projekt megnövelt támogatási összege legfeljebb
(forint)

Projekt megnövelt összköltsége legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-
2.2.0-16-
2016-00005

A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása

Országos Kórházi Főigazgatóság

2 300 000 000

2 375 605 227

2 831 026 587

358 749 848

2 734 355 075

3 189 776 435

A projekt célja a pszichiátriai és addiktológiai szakellátások minőségének, valamint az azokhoz való hozzáférés javítása és ezáltal a lakosság mentális egészségi állapotának fejlesztése, összhangban az Egészséges Magyarország 2014−2020 egészségügyi ágazati stratégia célkitűzéseivel. Speciális célok továbbá: pszichiátriai és addiktológiai betegek lakossághoz közeli egészségügyi ellátásához való hozzáférésének javítása, a pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg-szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása, a gondozóintézeti gondozás ellátási minőségének és hatékonyságának javítása, valamint a humán kompetenciák fejlesztése.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére