• Tartalom

1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozat

a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról

2022.09.05.

A Kormány elkötelezett az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések hatékonyságának, átláthatóságának, gazdaságosságának növelése, az egyajánlatos közbeszerzési eljárások számának csökkentése és a verseny szintjének növelése, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzésekben való részvételének elősegítése iránt, ezért az e célokat szolgáló intézkedések megalapozásának segítése és a közbeszerzésekre vonatkozó, az érdekeltek bevonásán alapuló értékelések nyilvános rendelkezésre állása érdekében

1. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer létrehozásáról és működtetéséről, valamint vizsgálja meg az egyajánlatos közbeszerzési eljárások lehetséges okait és hatásait, beleértve azokat a helyzeteket, amikor az egyajánlatos eljárások aránya meghaladja a 15%-os küszöbértéket; a teljesítménymérési keretrendszernek legalább a következő elemekre kell kiterjednie:

a) az eredménytelen közbeszerzési eljárások szintje és okai,

b) a szerződés teljesítése során teljeskörűen megszüntetett szerződések aránya (szám és érték),

c) a késedelmes szerződésteljesítés előfordulásának aránya,

d) a költségtúllépés előfordulásának aránya (ideértve a túllépés százalékos arányát és volumenét),

e) az olyan odaítélt közbeszerzési szerződések aránya, amelyekben kifejezetten figyelembe vették a teljeséletciklus- vagy az életciklusköltségeket,

f) a mikro- és kisvállalkozások sikeres közbeszerzési részvételének aránya, ágazatokon átívelően és ágazatonként [a közös közbeszerzési szójegyzék (Common Procurement Vocabulary, CPV) szerinti főcsoportok (division) és csoportok (group) alapján],

g) az egyajánlatos közbeszerzési eljárások értéke nemzeti és uniós finanszírozású eljárások szerinti bontásban és együttesen, azoknak az összes közbeszerzési eljárás értékéhez viszonyított aránya együttesen, valamint nemzeti és uniós finanszírozású eljárások szerinti bontásban;

Felelős:

területfejlesztési miniszter

Határidő:

2022. november 30.

2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a teljesítménymérési keretrendszer létrehozásában és működtetésében közreműködő, a hazai közbeszerzések területén tevékenykedő, független nem kormányzati szervezetek és közbeszerzési szakértők kiválasztásáról, azzal, hogy a nem kormányzati szervezetek és szakértők kiválasztása során a következő követelményeket kell figyelembe venni:

a) a kiválasztás nyílt pályázati felhíváson alapul, a nem kormányzati szervezeteket és a közbeszerzési szakértőket nyílt, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási eljárás alapján választják ki,

b) a közbeszerzési szakértők más szervezetektől függetlenül, személyes véleményüknek megfelelően, a közérdeket szem előtt tartva vesznek részt az együttműködésben,

c) a nem kormányzati szervezetek közül a tudományos, illetve oktatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervezetek vagy kamarák és az államtól, politikai pártoktól és gazdasági szereplőktől egyaránt független társadalmi szervezetek vonhatóak be. A nem kormányzati szervezetek a közbeszerzésekkel kapcsolatban magas szintű szakértelemmel rendelkező személyek útján vesznek részt az együttműködésben,

d) igazolt szakértelem és tapasztalat a közbeszerzésekhez kapcsolódó területen, a szervezetek esetében megfelelő időtartamú igazolt működés a közbeszerzésekhez kapcsolódó területen, összeférhetetlenséget eredményező körülmények hiánya, a szervezetek esetében a delegált szakértők szakértelme és tapasztalata;

Felelős:

területfejlesztési miniszter

Határidő:

2022. október 10.

3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a független nem kormányzati szervezetek, valamint közbeszerzési szakértők bevonásáról olyan módon, hogy e szervezetek, illetve személyek véleményét és javaslatait ki kell kérni, figyelembe kell venni és meg kell jeleníteni a teljesítménymérési keretrendszer elemeinek kialakítása, a rendszer keretében alkalmazott módszertanok meghatározása és az adatokból levonható következtetések megfogalmazása során;

Felelős:

területfejlesztési miniszter

Határidő:

2022. október 10. napját követően folyamatosan

4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a teljesítménymérési keretrendszer eredményei közzétételéről az elektronikus közbeszerzési rendszer felületén minden év február 28-áig.

Felelős:

területfejlesztési miniszter

Határidő:

2023. február 28., majd évente folyamatosan

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére