• Tartalom

15/2022. (XII. 6.) GFM rendelet

15/2022. (XII. 6.) GFM rendelet

az Innovation Europe Agrár Innovációs Magántőkealap által kibocsátott és kibocsátásra kerülő állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről

2022.12.07.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Innovation Europe Agrár Innovációs Magántőkealap (a továbbiakban: tőkealap) jegyzett tőkéjét megtestesítő, e rendelet hatálybalépésekor az állam tulajdonában lévő HU0000729652 ISIN azonosítójú befektetési jegyek, az e rendelet hatálybalépését követően az állam tulajdonába kerülő ideiglenes befektetési jegyek és a HU0000731252 ISIN azonosítójú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására a tőkealap jogutód nélküli megszűnéséig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-041712) jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére