• Tartalom

1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.11.26.

1. A Kormány

a) jóváhagyja a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a és 4. mellékletében foglalt táblázat 101. sora alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 21 062 200 000 forinttal történő túllépését;

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

azonnal

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltak figyelembevételével –
2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányuljon.

2.1

3.2

4.3

5.4

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére